Interessant voor u

Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
Bezig met zoeken...
30 januari 2020

Onterfd? Welke informatie moet gedeeld worden?

Stel dat u door één van uw ouders bent onterfd. U kunt dan 'aanspraak maken op uw legitieme portie'. Dat is, kort gezegd, de helft van waar u als kind op grond van de wet recht op zou hebben. Dat is in theorie allemaal leuk en aardig maar hoe komt u dan aan informatie? U bent namelijk geen erfgenaam. En omgekeerd: uw broer of zus is onterfd en vraagt u het hemd van het lijf? Welke informatie moet u wel geven en welke informatie hoeft u niet te delen?

Volgens de wet

In de wet staat hier gelukkig iets over. Degene die onterfd is kan informatie opvragen bij de erfgenamen of bij de executeur. U kunt ook om een kopie van stukken vragen. En dan gaat het om 'alle stukken die nodig zijn om uw legitieme portie uit te rekenen'. 'Alle stukken' is een ruim begrip. Voor de berekening is nodig: de waarde van de goederen (bijvoorbeeld de waarde van een huis of de opgaaf van banksaldi), de waarde van bepaalde giften (denk aan de jaarlijkse schenking aan de kinderen) en bepaalde schulden (bijvoorbeeld de hypotheekschuld).

Dat betekent dus ook dat als u onterfd bent, dat u zelf ook openheid van zaken moet geven over wat u geschonken hebt gekregen. Als erfgenaam of executeur mag u daar ook om vragen.

Vaak opgevraagde stukken

Er wordt nog wel gediscussieerd over welke stukken u precies kunt opvragen of moet overhandigen. Vaak worden er twee dingen genoemd:

  • een overzicht van alle schenkingen die degene die is overleden heeft gedaan. Niet alle schenkingen zijn relevant maar dat moet dan later bekeken worden. Zo is denkbaar dat de jaarlijkse gift van € 50,00 aan Cordaid niet relevant is voor de berekening van de legitieme portie;
  • een boedelbeschrijving van alles wat er was op de datum van overlijden. En daar moeten stukken bij zitten zodat het gecontroleerd kan worden. Denk dus aan bankafschriften waarop het saldo staat op de datum van overlijden en bijvoorbeeld een opgaaf van de openstaande hypotheekschuld.

Handige informatie kan ook blijken uit de aangifte inkomstenbelasting van het jaar van overlijden of de aangifte erfbelasting en de bijbehorende aanslagen.

Bankafschriften

Waar veel over gediscussieerd wordt is of ook bankafschriften van vóór het overlijden kunnen worden opgevraagd en moeten worden gegeven. Daarover zijn de rechters nog verdeeld. Vaak wordt dan gesproken over een termijn van vijf jaar. Dat heeft te maken met een wetsartikel dat zegt dat bij de berekening van de legitieme portie een aantal giften meegenomen moeten worden waaronder 'andere giften, voor zover de prestatie binnen vijf jaar voor zijn overlijden is geschied'. Maar giften aan kinderen tellen altijd mee, ook als deze langer dan vijf jaar geleden zijn gedaan. Dan kunnen bankafschriften relevant zijn.

Meer informatie

Bent u onterfd en heeft u informatie nodig of bent u erfgenaam of executeur en wordt gevraagd om bepaalde stukken te delen, dan is het belangrijk dat u zich goed laat voorlichten over uw rechten en plichten. U kunt daarvoor contact opnemen met Sylvia Raphael (kantoor Leiden). Zij is bereikbaar op 06-81430730 of per mail via s.raphael@lgga.nl.

Dit artikel werd eerder in verkorte vorm gepubliceerd op www.erven-online.nl, een initiatief van de Nederlandse Vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS).