12 oktober 2016

Ontwikkelingen in het bouwcontractenrecht

Op dinsdag 11 oktober 2016 bespraken de advocaten van La Gro Advocaten en de adviseurs van Alphaplan tijdens de workshop Bouwrecht contractclausules en valkuilen, maar vooral ook de actuele ontwikkelingen in het bouwcontractenrecht.

Om de kwaliteit te verhogen en faalkosten te verminderen, wordt meer en meer bekeken of het "traditionele model", dat vooral gericht is op risicoverdeling tussen de opdrachtgever en de aannemer, nog wel voldoet. Een werkgroep onder leiding van vooraanstaande hoogleraren heeft stappen gezet op het gebied van ketensamenwerking. Door middel van ketensamenwerking komt de focus meer te liggen op samenwerken en vertrouwen dan op risicotoedeling. Dit moet op zijn beurt leiden tot hogere kwaliteit in het bouwproces en minder faalkosten door reparaties of aanpassingen achteraf.

Inmiddels zijn de modelcontracten voor ketensamenwerking gepresenteerd en verschijnen deze op 13 oktober 2016 op http://plusvalu.nl/symposium-cksw/model-cksw/. La Gro Advocaten en Alphaplan zullen deze modelcontracten uiteraard bestuderen en u van onze op- en aanmerkingen op de hoogte stellen.