Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
14 september 2017

Rijden onder invloed: speekseltest en grenswaarden drugs ingevoerd, ook van belang voor medicijngebruikers

Dat rijden met te veel alcohol op verboden is, is bekend. De grens van “te veel” ligt bij ongeveer twee glazen; officieel 0,5 promille alcohol per liter bloed.

Minder bekend is dat ook het rijden onder invloed van hard- of softdrugs, ook als die op doktersvoorschrift worden gebruikt, verboden is.

Anders dan bij alcohol was er echter tot 1 juli j.l. geen grenswaarde waarboven het rijden na drugsgebruik strafbaar is. Een bestuurder kon daarom alleen voor rijden onder invloed van drugs vervolgd worden als uit de omstandigheden ook bleek dat hij daadwerkelijk niet meer tot behoorlijk besturen in staat was.

In die situatie is per 1 juli 2017 verandering gekomen: sinds die datum kennen we in naast de grenswaarde van 0,5 promille alcohol per liter bloed ook grenswaarden voor een aantal soorten drugs, waaronder cannabis, cocaïne, morfine, amfetamine, MDMA, MDEA, MDA en GHB.

Een aantal van die stoffen kunnen ook in door een arts voorgeschreven medicijnen zitten. De regeling is dus ook voor bestuurders die medicijnen gebruiken van belang.

Of een bestuurder drugs heeft gebruikt kan worden vastgesteld met de eveneens per 1 juli 2017 ingevoerde speekseltest: een test, vergelijkbaar met de ademtest die gebruikt wordt bij alcoholcontroles. De speekseltest maakt echter geen gebruik van de adem, maar van met een wattenstaafje afgenomen speeksel.

De speekseltest is net als de ademtest een controlemiddel dat aangeeft òf er drugs zijn gebruikt of niet. Als de test aangeeft dat er drugs zijn gebruikt, is er een verdenking van het rijden onder invloed van drugs en wordt van de bestuurder een bloedmonster afgenomen, waarna in het laboratorium de soort en de hoeveelheid drugs per liter bloed wordt bepaald. Komt die hoeveelheid boven de voor de aangetroffen drugssoort geldende grenswaarde uit, dan levert dat bewijs op voor het rijden onder invloed van drugs.

Zowel het weigeren van de speekseltest als het weigeren van het bloedonderzoek is strafbaar.

Omdat een positieve speekseltest voor drugs slechts aangeeft dàt er drugs zijn gebruikt en niet of de grenswaarden overschreden zijn (dat blijkt pas bij het laboratoriumonderzoek, dat een aantal dagen vergt) zal een positieve speekseltest niet altijd leiden tot de invordering van het rijbewijs.

Alleen indien de bestuurder door zijn rijgedrag de veiligheid op de weg ernstig in gevaar heeft gebracht of indien hij een bloedonderzoek weigert, kan de politie het rijbewijs invorderen.

Bij rijden onder invloed van drugs, maar ook bij het enkele bezit van een gebruikershoeveelheid drugs kan de bestuurder tevens te maken krijgen met het CBR, dat de geldigheid van het rijbewijs kan schorsen en een onderzoek naar de rijgeschiktheid kan opleggen.

Net als bij rijden onder invloed van alcohol staat de bestuurder dus zowel een procedure bij de strafrechter, als een procedure bij het CBR te wachten.

De sectie strafrecht van La Gro Advocaten heeft een jarenlange ervaring en expertise in het bijstaan van cliënten in zowel de procedures bij de strafrechter als bij het CBR. Voor vragen en informatie kunt op contact opnemen met mr. Adriaan Norenburg of mr. René Mons.

Contact
Mocht u naar aanleiding van het vorenstaande nog vragen hebben, neem dan contact op met Adriaan Norenburg van La Gro Advocaten via telefoonnummer 0348-418780 / 06-51322163 of e-mail anorenburg@lagrolaw.nl.