11 februari 2019

Schriftelijk vastleggen: verstandig of noodzakelijk?

Meer dan eens werd duidelijk dat het verstandig is om een overeenkomst schriftelijk vast te leggen. Dit is wederom bevestigd in het arrest van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 5 februari jongstleden. In dit arrest was de mondelinge afspraak niet schriftelijk vastgelegd, waardoor de koopovereenkomst niet tot stand was gekomen.

Verkoop na mondelinge overeenkomst

Een verkoper exploiteerde een recreatiepark met chalets. Een potentiële koper toont interesse en gaf aan graag één van de chalets van hem te willen kopen. Na een mondelinge afspraak met de verkoper, heeft de koper ter plekke een aanbetaling gedaan van € 600,00. Twee dagen later heeft de koper nog een bedrag van € 2000,00 overgemaakt.

Ondanks de aanbetaling, liet de koper een kleine twee weken later weten dat hij niet beschikte over het resterende bedrag. De koper was van mening dat de koopovereenkomst op grond van een door hem gemaakt financieringsvoorbehoud was ontbonden. Hij verzocht om terugbetaling van het aanbetaalde bedrag. De verkoper stelde daarentegen dat er geen financieringsvoorbehoud was overeengekomen en dat verkoper de aanbetaling zodoende niet hoefde terug te betalen.

Beoordeling door het gerechtshof

De crux zit hem echter niet in het financieringsvoorbehoud. De koper is een natuurlijk persoon die niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kortom een 'consumentkoper'. Op grond van artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek dient de koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak met een consumentkoper schriftelijk te zijn vastgelegd. Beide partijen dienen de koopovereenkomst te ondertekenen.

In het huidige arrest was het enige document een kwitantie van de aanbetaling. Het hof concludeerde dat de kwitantie niet voldoet aan het vereiste dat de koop van het chalet schriftelijk moet worden aangegaan. Hierdoor is tussen partijen geen rechtsgeldige koopovereenkomst tot stand gekomen en is het aanbetaalde bedrag van € 2.600,00 onverschuldigd betaald.

Kortom, dat het verstandig is om een overeenkomst schriftelijk vast te leggen, zal u wel bekend zijn. Dat het in sommige gevallen ook noodzakelijk is, is niet wijd en zijd bekend.

Tot slot

Uit dit arrest blijkt het belang van schriftelijke afspraken. Wilt u een overeenkomst opstellen, of heeft u andere vragen over een contract? Schroom dan niet om contact op te nemen. Onze specialisten contractenrecht helpen u graag.

Wilt u in de toekomst op de hoogte worden gesteld van onze artikelen en gratis kennissessies? Schrijf u dan hier in voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.