21 maart 2019

Hoge Raad oordeelt: Stille en openbare verpanding van vorderingen kan in één akte plaatsvinden

Op vrijdag 22 februari jl. heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het mogelijk is om in één (authentieke of geregistreerde onderhandse) pandakte zowel vestigingshandelingen voor een stil als een openbaar pandrecht op bestaande en toekomstige vorderingen te verrichten.

Pandrecht

Een pandrecht is een zekerheidsrecht dat onder andere gevestigd kan worden op vorderingen. Vestiging kan geschieden bij (onderhandse) geregistreerde akte of bij authentieke akte. Een pandrecht op vorderingen kan stil of openbaar worden gevestigd. Bij de stille variant vindt geen mededeling plaats aan de schuldenaar, bij de openbare variant wel.
De wet bevat echter de beperking dat een stil pandrecht alleen rechtsgeldig kan worden gevestigd met betrekking tot vorderingen die op het tijdstip van vestiging van het pandrecht reeds bestaan of rechtstreeks zullen worden verkregen uit een dan reeds bestaande rechtsverhouding.

Oordeel Hoge Raad

In de kwestie in deze zaak was een geschil op welke bestaande en toekomstige vorderingen de schuldeiser al dan niet een pandrecht had verkregen.

De Hoge Raad oordeelde dat het mogelijk is om in één (authentieke of geregistreerde onderhandse) pandakte vestigingshandelingen te verrichten ten behoeve van zowel i) een stil pandrecht op bestaande vorderingen en toekomstige vorderingen die rechtstreeks zullen worden verkregen uit een rechtsverhouding die reeds bestaat op het moment van het opmaken van de authentieke akte of het aanbieden ter registratie van de onderhandse akte, als ii) een openbaar pandrecht op overige toekomstige vorderingen.

Of is gekozen voor alleen een stil pandrecht, alleen een openbaar pandrecht of voor een combinatie van beide pandvormen, zal moeten worden vastgesteld door uitleg van de pandakte. Daarbij kan tot uitgangspunt dienen dat een zo ruim mogelijke zekerheidsstelling is beoogd, derhalve beide pandvormen. In dit stelsel houden de pandgever en pandhouder de mogelijkheid om alsnog over te gaan tot stille verpanding van vorderingen waarvoor dit eerder in verband met de hierboven genoemde wettelijke beperking niet mogelijk was, maar inmiddels wel mogelijk is geworden. Dit is mogelijk zolang deze vorderingen nog niet door mededeling openbaar zijn verpand.

Contact

Heeft u vragen over de vestiging of executie van een pandrecht op vorderingen (of overige goederen) of over een verwant onderwerp? Neemt u dan vrijblijvend contact op met Panc van Kooij (071 512 4443 of p.vankooij@lgga.nl) of Donald Volleberg (0182-518433 of d.volleberg@lgga.nl) van de sectie ondernemingsrecht van La Gro Geelkerken Advocaten.