Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
Bezig met zoeken...
6 augustus 2013

Verhuizen met de kinderen na einde relatie? Vraag toestemming!

Wilt u verhuizen na echtscheiding / verbreking samenleving en heeft u gezamenlijk gezag met uw ex-partner over de kinderen? Dan dient u aan uw ex-partner toestemming voor deze verhuizing te vragen. Geeft uw ex-partner deze toestemming niet, dan kunt u aan de rechter vervangende toestemming voor de verhuizing vragen.

In de praktijk horen wij vaak dat ouders zich er niet van bewust zijn dat er voor een voorgenomen verhuizing met de kinderen na echtscheiding toestemming dient te worden gevraagd indien er sprake is van gezamenlijk gezag. Ook als er wordt verhuisd naar een paar kilometer verderop, is deze toestemming nodig.

Als een ouder alleen het ouderlijk gezag heeft, bepaalt deze ouder de verblijfplaats van de kinderen. Deze ouder heeft in die gevallen geen toestemming van de andere ouder nodig om met de kinderen te kunnen verhuizen, ook niet als de andere ouder een uitgebreide omgangsregeling heeft met de kinderen. De ouder is slechts gehouden de andere ouder van diens voornemen op de hoogte te stellen en de ander te raadplegen op grond van art. 1:377b BW.

Oefenen ouders het gezamenlijk gezag uit, dan bepalen ze ook gezamenlijk de verblijfplaats van de kinderen. Hoofdregel is dat ouders na een echtscheiding het gezamenlijk ouderlijk gezag over hun minderjarige kinderen behouden. Ook als samenwonende ouders uit elkaar gaan en zij gezamenlijk gezag hebben, behouden zij in beginsel het gezamenlijk ouderlijk gezag. Dit betekent dat zij belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld over de woonplaats van hun kinderen ook na het uiteengaan, nog gezamenlijk moeten nemen.

Indien uw ex-partner geen toestemming geeft voor de verhuizing en u wenst toch te verhuizen, dan kunt u de rechter om vervangende toestemming vragen. Dit kan via een zogeheten artikel 1:253a - procedure. De rechtbank kijkt met name naar het belang van het kind: is wel of niet verhuizen in diens belang. De rechter toetst in dat geval uw wens om te verhuizen aan diverse criteria en beoordeelt of daarvoor vervangende toestemming kan worden gegeven.

Indien u co-ouderschap heeft en wenst te verhuizen, dan zal de rechter een dergelijk verzoek strenger toetsen dan indien er geen sprake is van co-ouderschap. Ook een verhuizing naar het buitenland zal strenger worden getoetst nu in dat geval vaak evident is dat de verhuizing een grote impact heeft op de omgang tussen de kinderen en de andere ouder. Een goede voorbereiding van de verhuizing is in dat geval essentieel.

Verhuizen zonder toestemming van uw ex-partner of de rechter is niet aan te raden. Uw ex-partner kan dan naar de rechter stappen met het verzoek u te verbieden om met de kinderen te verhuizen. Uit de rechtspraak blijkt dat ouders die zonder toestemming verhuizen, 1-0 achter staan bij de rechter. Het is in dat geval moeilijker om alsnog vervangende toestemming voor de verhuizing te krijgen.

Contact

Heeft u advies nodig over familierecht of geïnteresseerd in mediation? Dan bent u van harte welkom voor een kennismakingsgesprek? Neem vrijblijvend contact op met Kim Diepstraten.

Wilt u in de toekomst op de hoogte worden gesteld van onze artikelen en gratis kennissessies? Schrijf u dan hier in voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.