12 september 2019

Verhuurders, er is werk aan de winkel (en het kantoorgebouw)!

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. Met deze wijziging wordt het vanaf deze datum verboden om kantoren in gebruik te nemen of te gebruiken die niet aan de vereisten van dit label voldoen.

Label C per 1 januari 2023

Op 4 januari 2003 is de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), de Europese richtlijn energieprestatie voor gebouwen in werking getreden. De richtlijn beoogt het energiegebruik van gebouwen terug te dringen, met als doel de uitstoot van onder andere CO2 te verminderen. Om aan deze richtlijn te kunnen voldoen is het op grond van het Bouwbesluit 2012 vanaf 1 januari 2023 verboden om kantoorgebouwen in gebruik te nemen of te gebruiken zonder een geldig energielabel als bedoeld in het ‘Besluit energieprestatie gebouwen met een energie-index van 1,3 of beter’. Beter bekend als 'energielabel C'.

Kantoorgebouwen

Kantoorgebouwen moet ruim worden begrepen, hieronder vallen kantoren, winkels, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en hotels. Uit het Bouwbesluit volgt dat niet alle kantoorgebouwen onder de label C-verplichting vallen. Zo geldt de verplichting onder andere niet voor een kantoorfunctie gelegen in een gebouw waarin de totale gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties kleiner is dan 100 m2 en voor kantoren in monumenten, slooppanden of transformatiepanden.

Handhaving bevoegd gezag

Indien een kantoorgebouw per januari 2023 niet voldoet aan de label C-verplichting, dan dient het bevoegd gezag handhavend op te treden. De mogelijkheid bestaat dat het bevoegd gezag het kantoorgebouw (tijdelijk) sluit. Andere maatregelen zijn: het geven van een waarschuwing, het opleggen van een last onder dwangsom, maar ook het opleggen van een bestuurlijke boete.

Goed verhuurder

Als verhuurder dien je het gehuurde ter beschikking te stellen in die zin dat de ruimte geschikt moet zijn om als bedrijfsruimte te worden gebruikt. Aangezien het bevoegd gezag de mogelijkheid heeft om het kantoorgebouw te sluiten, is er werk aan de winkel wanneer uw verhuurde bedrijfsruimte niet minimaal energielabel C heeft. U loopt in dat geval het risico dat het kantoorpand wordt gesloten, waardoor uw huurder geen gebruik kan maken van het gehuurde. Dit gaat gepaard met eventuele (vertragings)schade.

Denk vooruit

De label C-verplichting kan vergaande gevolgen hebben. Niet alleen dient het kantoorpand aangepast te worden om bestuursrechtelijke maatregelen te voorkomen. Ook moet u als verhuurder ervoor zorgen dat u aan uw civielrechtelijke verplichtingen blijft voldoen.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of uw kantoorgebouw onder de label C-verplichting valt, of wilt u weten hoe u kunt blijven voldoen aan uw verplichtingen als verhuurder, neem dan contact op met mr. Linda Dijkstra-Devillers via l.dijkstra@lgga.nl, of mr. Laura de Leeuw via l.deleeuw@lgga.nl.