Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
Bezig met zoeken...
10 februari 2020

Verkameren? Opletten geblazen!

Verkameren helpt om de woningnood onder studenten te verminderen, maar kan voor omwonenden een doorn in het oog zijn. Meer bewoners in de buurt kan voor meer overlast zorgen. Diverse gemeenten, zoals Leiden en Amsterdam, hebben met ingang van 1 januari 2020 nieuwe regels vastgesteld die het 'verkameren' tegen moeten gaan en de leefbaarheid van wijken moet bevorderen.

Woningonttrekking

De gemeente Leiden wil overlast beperken en ervoor zorgen dat Leiden een fijne plek blijft om te wonen. De nieuwe beleidsregels van de gemeente Leiden zijn er dan ook op gericht kamerverhuur en woningvorming beter te reguleren. Voor woningonttrekking, oftewel het ‘verkameren’ van een woning, was een vergunning vereist en dit blijft ook zo. Nieuw in het beleid is, dat er een quotum wordt ingevoerd dat per straat het maximaal aantal te verkameren woningen aangeeft. In het centrum is een hoger percentage maximaal te verkameren woningen toegestaan dan in omliggende woonwijken.

Denk vooruit

Als (toekomstig) eigenaar is het raadzaam goed te kijken welke spelregels gelden binnen welke gemeente. Een bestaande situatie betekent namelijk niet altijd een vergunde situatie.

In beginsel hebben de nieuwe beleidsregels van de gemeente Leiden geen invloed op de situatie van verkamerde woningen waarvoor al een onttrekkingsvergunning is afgegeven. Als eigenaren niet in het bezit zijn van de benodigde vergunning, dan moet men deze aanvragen. Alle vergunningaanvragen worden getoetst aan de nieuwe beleidsregels. Als een aanvraag past binnen het nieuwe beleid, wordt de vergunning verleend.

Is het quotum al behaald of overschreden dan is er nog een kleine escape indien de eigenaar de woning vóór 1 april 2007 in eigendom heeft gekregen èn voor die tijd het pand al had verkamerd èn er sprake is van een brandveilige situatie. Een onttrekkingsvergunning wordt dan na aanvraag alsnog verleend.

Meer informatie

Wilt u als verhuurder weten wat uw positie is ten aanzien van de Huisvestingsverordening in Leiden of ten aanzien van een Huisvestingsverordening van een andere stad? Of wilt u meer weten over dit onderwerp of over het huurrecht in het algemeen? Neemt u dan contact op met Linda Dijkstra of één van de andere vastgoedspecialisten van ons kantoor.

Wilt u in de toekomst op de hoogte worden gesteld van onze artikelen en gratis kennissessies? Schrijf u dan hier in voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.