Interessant voor u

Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
Bezig met zoeken...
22 mei 2020

Verlenging NOW regeling

In de persconferentie van 20 mei heeft het kabinet een tweede steunpakket aangekondigd. Daarin is onder meer toegelicht dat de NOW regeling in een aangepaste vorm wordt verlengd. Wij nemen u op hoofdpunten mee in de nieuwe regeling. Maandag 25 mei organiseert La Gro Geelkerken Advocaten een gratis webinar over de NOW regeling.

Subsidie loonkosten juni, juli en augustus 2020

Gestreefd wordt de aanvraag voor NOW 2.0 (de tweede tranche) per 6 juli 2020 open te stellen. De belangrijkste voorwaarde – namelijk 20% omzetverlies – blijft onveranderd. De tweede tranche ziet op de loonkosten van juni, juli en augustus 2020 en het voorschotbedrag van 80% blijft gelijk.

Vaststelling van de subsidie uit de eerste tranche kan vanaf 7 september 2020. Indien subsidie voor de tweede tranche is aangevraagd kan vaststelling van de definitieve subsidie pas plaatsvinden na afloop van tweede tranche. Dit geldt ook indien je een beroep hebt gedaan op de eerste én tweede tranche: dan kun je voor beide subsidies pas na afloop van de tweede tranche een definitieve vaststelling aanvragen.

Omzetdaling

De periode voor de bepaling van het omzetverlies is opnieuw een periode van drie maanden, deze keer startend in juni, juli of augustus 2020. Daarbij geldt wel dat werkgevers die een beroep hebben gedaan op de eerste tranche bij de tweede tranche met de omzetperiode moeten aansluiten op de eerste omzetperiode. Indien dus in de eerste tranche is gekozen voor de omzetperiode van april, mei en juni 2020, moet in de tweede tranche worden gekozen voor de omzetperiode juli, augustus en september 2020.

Bij de omzet wordt ook de ontvangen subsidie(s) in het kader van de coronacrisis als omzet meegeteld.

Boete bedrijfseconomisch ontslag

De boete op het aanvragen van een bedrijfseconomisch ontslag wordt verminderd van 150% van de loonsom naar 100% van de loonsom van de voor ontslag aangedragen werknemer. Dit geldt voor ontslagaanvragen gedaan vanaf 1 juni tot en met 31 augustus 2020. De boete is weliswaar minder hoog, maar heeft nog steeds een aanzienlijke negatieve impact op de uiteindelijke subsidie.

Nog steeds geldt overigens dat andere ontslagen – bijvoorbeeld wegens disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding – nog steeds mogelijk zijn.

Bonussen of dividenduitkeringen

Bij aanvraag van de NOW moet de werkgever verklaren geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen in te kopen. Dit gaat alleen om dividend, bonussen of aandelen over 2020. Over 2019 mag dit nog wel, omdat die beslissingen volgens het kabinet al in 2019 – dus voor de coronacrisis – waren genomen. Het is de vraag of ook nu nog kan worden besloten tot het uitkeren van dividend en bonussen of het kopen van eigen aandelen over 2019 of dat deze besluiten dan ook onder de NOW zullen vallen. De definitieve tekst zal hierover waarschijnlijk uitsluitsel geven.

Daarnaast geldt het verbod betreffende bonussen, dividend en aandelen alleen voor werkgevers die een subsidiebedrag ontvangen waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Wat precies deze grens is, wordt later bekendgemaakt.

Het verbod op uitkeren van bonussen geldt alleen voor de directie en het bestuur. Aan ander personeel kan wel een bonus worden toegekend.

Scholing

Een aanvullende voorwaarde in de NOW 2.0 is de inspanningsverplichting voor werkgevers om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging dient hierbij te worden betrokken en kan zo nodig de werkgever op deze verplichting aanspreken.

Het kabinet introduceert een crisispakket genaamd ‘NL leert door’, waarop werknemers of zzp’ers die door de coronacrisis hun werk dreigen te verliezen of hebben verloren een beroep kunnen doen. Dit pakket treedt waarschijnlijk in juli 2020 in werking en duurt tot het einde van 2020.

Seizoenswerk

Het kabinet wil ook meer rekening houden met bedrijven met seizoenspatronen. In dat kader worden drie punten genoemd:

  • Met de opschuiving van de refertemaand naar maart 2020 wordt al een uitkomst geboden voor seizoensbedrijven die tussen januari en maart hebben opgeschaald. Dit zal voor die bedrijven namelijk leiden tot een hogere subsidie;
  • Er wordt een aanpassing in de eerste tranche gedaan in die zin dat de refertemaand van januari 2020 wordt vervangen door het gemiddelde loon over maart tot en met mei 2020, indien januari 2020 een te lage, niet-representatieve loonsom is wegens seizoenspatronen of andere redenen. Dit gebeurt automatisch bij de vaststelling van de subsidie. Bij het voorschot wordt hier nog geen rekening mee gehouden;
  • Er vindt al een natuurlijke seizoenscorrectie plaats door de spreiding van de subsidie over zes maanden.

Forfaitaire opslag verhoogd

De forfaitaire opslag voor werkgeverslasten wordt verhoogd van 30% naar 40%.

Webinar maandag 25 mei om 15:00 uur

Wij bespreken tijdens ons webinar van 25 mei 2020 15:00 uur de bovenstaande uitbreidingen en aanpassingen op de nieuwe NOW regeling. Daarbij is alle ruimte voor u als werkgever om uw vragen te stellen. Geïnteresseerd? Meld u gratis aan!


Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Gerard Zuidgeest, of een van onze andere specialisten. Zij staan u graag te woord.

Wilt u in de toekomst op de hoogte worden gesteld van onze artikelen en gratis kennissessies? Schrijf u dan hier in voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.