Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
1 november 2018

Vijf jaar partneralimentatie, of toch niet?

Eerder informeerden wij u over de wet herziening partneralimentatie (zie ons nieuwsbericht d.d. 18 juni 2018). Uitgangspunt van het wetsvoorstel is dat er na scheiding recht bestaat op vijf jaar partneralimentatie in plaats van de nu geldende twaalf jaar. In dat nieuwsbericht bespraken we twee uitzonderingen op dat uitgangspunt. In het kort:

  1. Huwelijken van meer dan vijftien jaar, waarbij de alimentatiegerechtigde tien jaar onder de AOW-leeftijd zit. Dan heeft de alimentatiegerechtigde recht op maximaal tien jaar partneralimentatie.
  2. Huwelijken met jonge kinderen. Dan heeft de alimentatiegerechtigde recht op maximaal twaalf jaar partneralimentatie. De partneralimentatie stopt wanneer de uit het huwelijk geboren kinderen twaalf jaar zijn.

Nieuwe uitzondering

Op 1 oktober 2018 is er een nieuwe uitzondering toegevoegd. Alimentatiegerechtigden van 50 jaar of ouder (geboren op of vóór 1 januari 1970), maar die nog niet de leeftijd van 57 jaar hebben bereikt en die langer dan vijftien jaar zijn getrouwd op het moment van indiening van het echtscheidingsverzoek, hebben recht op partneralimentatie voor de duur van (maximaal) tien jaar. Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van de nieuwe wet op 1 januari 2020. Dat betekent dat deze extra uitzondering zeven jaren na de inwerkingtreding van de wet vervalt, aangezien de alimentatiegerechtigden geboren op of vóór 1970 dan inmiddels de leeftijd van 57 jaar hebben bereikt.

Daarnaast leidt het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd door de alimentatieplichtige niet meer automatisch tot het vervallen van de alimentatieverplichting. Deze maatregel verbetert de positie van alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder. De twee uitzonderingen die hiervoor genoemd zijn blijven ongewijzigd.

Overgangsregeling

Voor alle gevallen waarbij een verzoek tot echtscheiding is ingediend vóórdat de nieuwe wet is ingetreden, geldt het volledige oude recht. Partijen kunnen er gezamenlijk voor kiezen dat het nieuwe stelsel van toepassing is. Ook alle echtscheidingen die vóór de datum van de intreding van de nieuwe wet zijn uitgesproken, worden op basis van het oude recht behandeld.

Contact

Heeft u vragen over dit wetsvoorstel, over partneralimentatie of over iets anders dat met scheiden te maken heeft? Neemt u dan contact op met onze familierechtadvocaten. Zij staan u graag te woord.

Wilt u in de toekomst op de hoogte worden gesteld van onze artikelen en gratis kennissessies? Schrijf u dan hier in voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.