Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
22 juli 2021

Webinar terugkijken: Actualiteiten Aanbestedingsrecht 2021

Tijdens dit webinar bespreken specialisten Niek Hoogwout en Pieter van den Oord de laatste actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van het aanbestedingsrecht, in het bijzonder omtrent rechtsbescherming. Wilt u op de hoogte worden gehouden van artikelen en evenementen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Welke vragen worden er behandeld?

Wat zijn de rechten van inschrijvers als zij het niet eens zijn met de gang van zaken in een aanbestedingsprocedure? Wat zijn de verantwoordelijkheden van de aanbestedende dienst? Er wordt onder andere stilgestaan bij het voorstel van staatssecretaris Keijzer voor het verbeteren van rechtsbescherming bij aanbesteden. Ook wordt ingegaan op diverse recente uitspraken omtrent rechtsbescherming en de betekenis daarvan voor uw organisatie. De presentatie kunt u terugvinden via deze link.