Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
5 november 2019

Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen

Begin van dit jaar is het voorontwerp van de Wet modernisering personenvennootschappen gepubliceerd. In deze bijdrage bespreek ik toekomstige wijzigingen in de wetgeving voor personenvennootschappen.

Belangrijkste verandering: rechtspersoonlijkheid

Het toekennen van rechtspersoonlijkheid zal de nodige veranderingen met zich meebrengen, onder meer op het gebied van aansprakelijkheid van vennoten bij toe- en uittreding. Dit heb ik in een eerdere bijdrage besproken. Het conceptwetsvoorstel was destijds echter nog niet in consultatie gebracht.

Elke vennootschap krijgt rechtspersoonlijkheid. Dit zorgt voor duidelijkheid voor zowel vennoten als schuldeisers. Alle vennoten zijn naast de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk jegens derden. De schuldeiser die een vennoot aanspreekt, dient wel eerst aan te tonen dat de vennootschap geen verhaal biedt.

Onderscheid beroep en bedrijf

Onder het huidige recht wordt een onderscheid gemaakt tussen beroep en bedrijf. Beoefenaren van beroepsactiviteiten kunnen de maatschap of de VOF als rechtsvorm kiezen, terwijl beoefenaren van bedrijfsactiviteiten alleen de VOF als rechtsvorm beschikbaar hebben. De aansprakelijkheid van vennoten voor schulden ligt bij deze twee vormen wel anders. Bij de maatschap zijn maten aansprakelijk voor gelijke delen terwijl de vennoten van een VOF hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het geheel.

Het onderscheid tussen de maatschap en de VOF wordt in het wetsvoorstel afgeschaft. Er komt één rechtsvorm die openstaat voor zowel beroeps- als bedrijfsbeoefenaars, namelijk de "vennootschap".

Hoe nu verder?

Tot op heden geldt het huidige personenvennootschapsrecht. Indien het wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen in volle omgang wordt aangenomen, dan zal dit de nodige veranderingen met zich meebrengen. Denk hierbij onder meer aan veranderingen met betrekking tot aansprakelijkheid.

Het is na de wetswijziging niet vereist dat bestaande VOF's en maatschappen hun naam wijzigen. Deze kan worden behouden als bijvoorbeeld de letters "v.o.f." zijn opgenomen in de bedrijfsnaam. Dit vergemakkelijkt de overgang naar de nieuwe regeling.

Daarnaast zal de eis tot het opstellen van een akte verdwijnen. De vennootschap kan vormvrij worden aangegaan en inmenging van een notaris is niet nodig voor het starten van een personenvennootschap. Voor oprichting is geen notariële akte of startkapitaal vereist. Dit maakt de personenvennootschap in het bijzonder een aantrekkelijke rechtsvorm voor startende ondernemers en beroepsbeoefenaars.

Meer informatie

Heeft u vragen over personenvennootschappen of over de Wet modernisering personenvennootschappen? Neemt u dan contact op met Thomas Timmers of met een van onze ondernemingsrechtspecialisten.

Wilt u in de toekomst op de hoogte worden gesteld van onze artikelen en gratis kennissessies? Schrijf u dan hier in voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.