Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
29 december 2019

Ziggo hoeft gegevens van illegale downloaders niet af te staan

Ziggo hoeft de NAW-gegevens van haar klanten niet te verstrekken aan Dutch Filmworks (DFW). Ondanks dat DFW meent dat zij recht heeft op de gegevens die aansluiten bij de IP-adressen van 377 Ziggo-klanten die de film The Hitman’s Bodyguard illegaal gedownload zouden hebben, concludeert het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat de privacybelangen van de klanten zwaarder wegen dan het belang van DFW.

Belangenafweging

DFW wilde de NAW-gegevens gebruiken om op te treden tegen de personen die inbreuk maakten op het aan haar toekomende intellectueel eigendomsrecht. Volgens het hof heeft DFW dan ook een gerechtvaardigd belang bij de verstrekking van de persoonsgegevens. Het is DFW echter niet gelukt om voldoende duidelijk te maken waarop zij haar beslissing tot een bepaalde actie baseert en wat de inhoud en de omvang is van de bedragen die zij wil vorderen.

Volgens het hof ontbreekt het aan duidelijke en begrijpelijke criteria aan de hand waarvan kan worden bepaald wat de gevolgen zijn voor de betrokken Ziggo-klanten als de persoonsgegevens worden verstrekt. Hierdoor kan niet worden getoetst of de maatregelen in verhouding staan tot het belang dat daarmee voor DFW wordt gediend en het privacybelang van de Ziggo-klant dat door de verstrekking van de gegevens geschonden wordt. Hierbij speelt ook mee dat het niet zeker is of de 377 klanten van Ziggo ook echt de inbreukmakers zijn.

Hoge drempel

Het hof oordeelt dat op grond van deze omstandigheden ‘op dit moment’ de belangen van de klanten zwaarder wegen dan die van de filmdistributeur. Maar zoals het spreekwoord luidt, maakt één zwaluw nog geen zomer. Uit de bewoording van het hof kan worden opgemaakt dat er nog altijd een opening is voor de rechthebbende om de NAW-gegevens van inbreukmakers op te eisen, mits zij voldoende onderbouwt dat de te nemen maatregelen in redelijke verhouding staan tot haar belangen en de privacybelangen van de inbreukmakende partijen.

Uit de uitspraak van het hof blijkt dan ook niet dat een provider zoals Ziggo nooit NAW-gegevens van haar klanten zal moeten delen, maar eerder dat er een hoge drempel geldt voor de rechthebbende die deze gegevens wenst te verkrijgen. Dus hoewel illegale downloaders er dit keer goed vanaf komen, kan dat een volgende keer wel anders zijn.

Contact

Vragen over intellectueel eigendom? Neem contact op met La Gro Geelkerken Advocaten, mr. Benjamin Niemeijer via telefoonnummer 0172-503250 of per e-mail via b.niemeijer@lgga.nl.

Wilt u in de toekomst op de hoogte worden gesteld van onze artikelen en gratis kennissessies? Schrijf u dan hier in voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.