Interessant voor u

Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
Bezig met zoeken...

COVID-19: actiepunten voor aannemers

Ook de bouw ontkomt niet aan de gevolgen van het coronavirus/COVID-19. Daarom hebben wij in onderstaand overzicht de belangrijkste actiepunten voor aannemers in de bouw op een rij gezet.

Actiepunten:

Klik op een van de onderstaande actiepunten om direct naar de toelichting te gaan. Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met Niek Hoogwout of Dewi Britsemmer.

1. Volg de richtlijnen

Op grond van de meeste contractvoorwaarden dient de aannemer zorg te dragen voor orde en veiligheid op het werk. Neem derhalve de RIVM-richtlijnen in acht.

2. Check het contract en de algemene voorwaarden

Ga na of er in het contract en/of de algemene voorwaarden bepalingen zijn opgenomen die recht geven op termijnverlenging, kostenvergoeding en/of de mogelijkheid bieden het contract te wijzigen.

3. Wees u bewust van nieuwe wet- of regelgeving

Realiseer dat nieuwe wet- of regelgeving kan worden ingevoerd op grond waarvan wellicht aanspraak kan worden gemaakt op bijbetaling c.q. kostenvergoeding en/of termijnverlenging van de bouw.

4. Waarschuw

Waarschuw opdrachtgevers per omgaande schriftelijk dat sprake is van (mogelijke) vertraging en/of kostenverhoging als gevolg van het coronavirus en geef zo concreet mogelijk aan wat de (mogelijke) gevolgen zijn.

5. Inventariseer de precieze gevolgen en leg deze vast

Wil met succes aanspraak worden gemaakt op termijnverlenging en/of kostenvergoeding, dan is het van belang om de gevolgen van het coronavirus zo concreet mogelijk te benoemen. Inventariseer derhalve - bij voorkeur dagelijks of wekelijks - de precieze gevolgen en leg deze schriftelijk vast.

6. Dien met bekwame spoed een (schriftelijk) verzoek in

Wanneer u van mening bent recht te hebben op termijnverlenging en/of kostenvergoeding, dien dan met bekwame spoed een schriftelijk verzoek in die is voorzien van een motivering.

7. Wees alert in geval van het sluiten van een nieuwe overeenkomst

Houd bij het sluiten van een nieuwe overeenkomst rekening met de (mogelijke) gevolgen van het coronavirus. Mocht onlangs een offerte zijn uitgebracht waarin nog geen rekening is gehouden met het coronavirus, meld dit dan zo spoedig mogelijk.

8. Beperk de schade

De aannemer is verplicht om de schade als gevolg van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Denk derhalve na over de vraag hoe de schadelijke gevolgen van het coronavirus zoveel mogelijk kunnen worden beperkt en onderneem - indien mogelijk - actie.

9. Vraag om verruiming van de termijn in geval van een aanbestedingsprocedure

Dien desgewenst bij de aanbestedende dienst een verzoek in tot verruiming van de termijn. Houd daarbij de communicatievoorschriften uit het aanbestedingsdocument strikt in acht.

10. Ga in gesprek

Ga zo snel mogelijk met de opdrachtgever en/of andere contractpartijen in gesprek. Houdt partijen op de hoogte van feitelijke gebeurtenissen die van invloed zijn op de voortgang van een bepaald bouwproject en stem afspraken onderling af. Overleg daarnaast met de opdrachtgever over oplossingen en/of schadebeperkende maatregelen.