Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving

Herregistratieverplichting Wet BIG opgeschort en versoepeling regels voor voormalige verpleegkundigen en artsen

De zorg staat vanwege de coronacrisis onder enorme druk. Voormalig minister Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft daarom twee tijdelijke maatregelen ingevoerd om de druk op de zorg te verlichten.

Inzet voormalig zorgpersoneel

Minister Bruins heeft met de beroepsverenigingen KNMG en V&VN en de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd een kader met aanvullende voorwaarden opgesteld zodat voormalig zorgpersoneel tijdelijk weer zelfstandig aan het werk kan gaan zonder zich opnieuw te registreren. Het is belangrijk dat er voldoende en gekwalificeerd personeel beschikbaar is en blijft. De realiteit is echter dat door de coronacrisis een situatie kan ontstaan dat er een groot tekort aan zorgpersoneel is. Deze maatregel is genomen om het huidige zorgpersoneel te ontlasten en de continuĆÆteit van zorg te blijven waarborgen.

De tijdelijke maatregel geldt specifiek voor niet praktiserende verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIG-register na 1 januari 2018 is verlopen. De maatregel is per 17 maart 2020 van kracht en geldt tot nader order. Het overheidsdocument over de maatregel kunt u via de onderstaande button downloaden.


Download 'Aanvullende maatregelen inzet voormalig-zorgpersoneel'

Opschorting herregistratieverplichting

Artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren moeten zich om de vijf jaar herregistreren. De herregistratieverplichting voor alle tot die groep behorende beroepsbeoefenaren wordt tot nader order opgeschort om te voorkomen dat inschrijvingen van zorgverleners worden doorgehaald in het BIG-register en zorgpersoneel daarmee hun bevoegdheden verliezen. Hoe dit in de praktijk precies wordt vormgegeven moet nog worden uitgewerkt. Wij houden u op de hoogte.