Contact

 • Bel 0172 503 250
 • Routebeschrijving

Maatregelen bedrijven in financiële moeilijkheden

De Nederlandse regering heeft binnen zeer korte termijn verschillende maatregelen getroffen en aangekondigd om ondernemingen door de crisis heen te loodsen. Die maatregelen zullen helaas niet in alle gevallen soelaas bieden. Er zullen dus ondernemingen in de problemen komen. Onderneem actie om schade voor u en uw onderneming te voorkomen.

Goed om te weten: de rechtspraak heeft aangegeven dat faillissementszaken ondanks de sluiting van gerechtsgebouwen gewoon doorgang zullen vinden. Ook de komende periode zullen er dus wekelijks faillissement uitgesproken worden.

Hieronder behandelen wij enkele scenario’s en voorkomende onderwerpen voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen terecht komen.

Wilt u de webinar 'Bedrijven in moeilijkheden' terugkijken? Klik op de onderstaande button.

Uw eigen onderneming dreigt in de problemen te komen

Als bestuurder is het van belang tijdig te schakelen en u te laten adviseren wanneer de zaken er slecht voor staan. Onze insolventiespecialisten die veelal ook optreden als curator zijn het aangewezen aanspreekpunt. Wanneer de druk het grootst is en de nood het hoogst, kunnen zij u helpen koers te houden. Zij kunnen u helpen om:

 • Aanvullende financiering aan te vragen bij uw eigen financier of bij derde partijen. Daarover hebben onze collega’s van ons team financiering en zekerheden de recente mogelijkheden beschreven in dit artikel.
 • Persoonlijke aansprakelijkheid bij een onverhoopt faillissement te voorkomen door u te helpen bepalen welke betalingen nog wel en welke u niet meer kunt verrichten.
 • Te voorkomen dat het faillissement van een vennootschap binnen een groep, de gehele groep in grote problemen brengt.
 • U en uw onderneming te begeleiden naar een surseance van betaling of een eigen faillissementsaanvraag en u aangeven wanneer een surseance of faillissement moet worden aangevraagd.
 • Een liquiditeitsplanning te maken, aan de hand waarvan de aankomende periode u kunt bepalen welke betalingen u wel/niet en wanneer kunt doen.

U kunt natuurlijk al contact opnemen met uw schuldeisers en/of uw bank wanneer u moeite hebt met het verrichten van betalingen. Bij de Belastingdienst kunt u uitstel vragen voor de betaling van omzetbelasting en loonheffingen.
Uiteraard houden onze insolventiespecialisten alle ontwikkelingen die relevant zijn in de gaten. Het is niet uitgesloten dat in de huidige crisis bijvoorbeeld nieuwe 'insolventiegereedschappen' zoals de WHOA (versneld) zullen worden ingevoerd. Daartoe is reeds een oproep gedaan vanuit de praktijk.

Uw onderneming krijgt te maken met andere ondernemingen die in de problemen komen

De komende periode zullen veel ondernemingen te kampen krijgen met (financiële) problemen. De problemen van bedrijven met wie uw onderneming te maken heeft, kunnen gevolgen hebben voor uw onderneming. Ondernemers zullen elkaar willen helpen in deze moeilijke tijden, maar toch is het goed om met onze insolventiespecialisten contact op te nemen om uw positie te laten beoordelen wanneer u vermoedt dat bijvoorbeeld een huurder, een klant of een partij aan wie u een lening hebt verstrekt wel eens in financiële moeilijkheden zou kunnen verkeren of zelfs failliet zou kunnen gaan. Vragen die daarbij opkomen en waarbij wij u kunnen helpen zijn:

 • Kunt u geleverde goederen terughalen met een beroep op een eigendomsvoorbehoud of het recht van reclame? Let op daarvoor kunnen beperkte termijnen gelden!
 • Verwacht uw afnemer wel nog te kunnen gaan betalen?
 • Is het verstandig om een huurovereenkomst op te zeggen?
 • Is het pandrecht dat u van uw wederpartij hebt verkregen wel wat waard en wat kunt u er feitelijk mee?
 • Hoe moet u omgaan met een oplopende betalingsachterstand en toekomstige leveranties?

Twijfel niet en neem zo snel mogelijk contact op. De ervaring leert namelijk: hoe eerder actie wordt ondernomen, des te meer de uiteindelijke schade kan worden beperkt.

Fiscaal uitstel van betaling

Vast staat dat de corona-crisis ingrijpende economische gevolgen zal hebben. Wij kunnen helpen.

Is uw bedrijf in financiële moeilijkheden of heeft u vragen over faillissementen? Neem contact op met Gerben Barendregt via 0182-518433 of g.barendregt@lgga.nl.

Heeft u vragen over financiering en zekerheden? Neem telefonisch contact op met Panc van Kooij via +31 71 512 44 43, of mail p.vankooij@lgga.nl.