Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
Bezig met zoeken...

Q&A ZZP’ERS

Ook voor zelfstandigen kan de uitbraak van het coronavirus grote gevolgen hebben. Daarom heeft de overheid ook voor zelfstandigen maatregelen geïntroduceerd. In deze Q&A worden de belangrijkste vragen beantwoord.

Klik op een van de onderstaande vragen om direct naar het antwoord te gaan. Deze lijst zal in de komende periode continu worden geactualiseerd en aangevuld.

Welke maatregelen zijn in het leven geroepen voor zzp’ers?

Als zzp’er kunt u (1) een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of (2) een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen.

De eerste is een aanvulling op het inkomen om als zelfstandige in het levensonderhoud te voorzien. Op de tweede kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

De maatregelen zijn gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar kent soepelere eisen. Zo wordt geen onderzoek verricht naar de levensvatbaarheid van de onderneming en wordt ook geen rekening gehouden met het inkomen van de partner en het vermogen van de zelfstandige (de partner- en vermogenstoets). Door deze versoepeling wordt gezorgd dat de maatregelen via een versnelde procedure kunnen worden afgehandeld. Gemeenten streven ernaar om de aanvragen binnen 4 weken af te handelen.

Gelden deze maatregelen voor elke zelfstandige?

Ja, in principe kan elke zelfstandige een beroep doen op bovengenoemde maatregelen. Het kabinet doet daarbij wel een ‘morele’ oproep aan alle ondernemers om slechts gebruik te maken van de regelingen indien dat nodig is.

  • Meer specifiek gelden de volgende eisen:
  • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
  • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Vanaf wanneer gelden de maatregelen?

De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. Vooralsnog heeft de overheid de toezegging gedaan dat de regeling tot in ieder geval 1 juni 2020 blijft gelden. Ook indien u pas in mei 2020 last heeft van de gevolgen van de coronacrisis kunt u op dat moment – in mei dus – een aanvraag indienen.

Hoe hoog is de uitkering voor levensonderhoud?

Deze uitkering vult het inkomen van de zelfstandige aan tot het sociaal minimum. Voor een alleenstaande vanaf 21 jaar is dit een bedrag van € 1.219,09 bruto per maand; voor een gehuwd persoon gaat het om een bedrag van € 1.653,65 bruto per maand. Indien het inkomen van de zelfstandige hoger blijft dan deze norm, bestaat geen recht op de uitkering.

Voor welke periode kan ik een uitkering voor levensonderhoud aanvragen?

Voor een maximale periode van 3 maanden.

Moet ik deze uitkering na de coronacrisis terugbetalen?

Nee, de uitkering over 3 maanden op grond van deze tijdelijke regeling is een gift. De uitkering hoeft dus niet te worden terugbetaald.

Hoeveel kan ik maximaal lenen voor mijn bedrijfskapitaal op grond van de tijdelijke regeling?

De versnelde procedure die nu in het leven is geroepen geldt voor leningen voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,00. Het gaat hier wel uitdrukkelijk om een lening en niet om een gift.

Onder welke voorwaarden wordt een lening bedrijfskapitaal verstrekt?

Voor de lening voor bedrijfskapitaal gelden gunstigere voorwaarden. Zo wordt bij verstrekking van de lening en mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen. Daarnaast zal een lager rentepercentage worden gehanteerd dan bij de huidige Bbz.

Waar kan ik een uitkering levensonderhoud of lening bedrijfskapitaal aanvrage

De inkomensondersteuning voor zzp’ers wordt door gemeenten uitgevoerd. U kunt deze aanvraag dan ook bij uw eigen gemeente doen. Op dit moment wordt de regeling nog nader uitgewerkt, zodat nog niet duidelijk is waar en hoe de aanvraag kan worden gedaan. Wij zullen u daarover zo snel mogelijk informeren.

Welke gegevens moet ik aanleveren bij de aanvraag?

Dat is nu nog niet bekend. Zodra de regeling is uitgewerkt, brengen wij u daarvan op de hoogte. U zult waarschijnlijk in ieder geval uw inschrijving bij de KvK en uw identiteitsbewijs moeten verstrekken.