Top 3 gezochte pagina's

Contact

 • Bel 0172 503 250
 • Routebeschrijving

Q&A Zelfstandige ondernemers

Ook voor zelfstandigen kan de uitbraak van het coronavirus grote gevolgen hebben. Daarom heeft de overheid ook voor zelfstandige ondernemers maatregelen geïntroduceerd, te weten de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). In deze Q&A worden de belangrijkste vragen beantwoord.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) in 10 minuten: Gerard Zuidgeest legt uit hoe de regeling in elkaar steekt en geeft aan waar u als ondernemer op moet letten.

Q&A Zelfstandige ondernemers

Klik op een van de onderstaande vragen om direct naar het antwoord te gaan. Deze lijst zal in de komende periode continu worden geactualiseerd en aangevuld.

Welke maatregelen zijn in het leven geroepen voor zelfstandige ondernemers?

Als zelfstandige ondernemer kunt u beroep doen op twee maatregelen:

 • Een aanvullende uitkering voor levensonderhoud; en/of
 • Een lening voor bedrijfskapitaal.

De eerste is een aanvulling op het inkomen om als zelfstandige in het levensonderhoud te voorzien. Op de tweede kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

Bij elkaar worden deze maatregelen de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) genoemd.

De Tozo is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar kent soepelere eisen. Zo wordt geen onderzoek verricht naar de levensvatbaarheid van de onderneming en wordt ook geen rekening gehouden met het inkomen van de partner en het vermogen van de zelfstandige (de partner- en vermogenstoets). Door deze versoepeling wordt gezorgd dat de maatregelen via een versnelde procedure kunnen worden afgehandeld. Gemeenten streven ernaar om de aanvragen binnen 4 weken af te handelen.

Geldt de Tozo voor elke zelfstandige?

Ja, in principe kan elke zelfstandige ondernemer een beroep doen op bovengenoemde maatregelen. De maatregelen gelden niet alleen voor zzp’ers, maar ook voor zelfstandige ondernemers mét personeel.

Het kabinet doet daarbij wel een ‘morele’ oproep aan alle ondernemers om slechts gebruik te maken van de regelingen indien dat echt nodig is.

Vanaf wanneer gelden de maatregelen?

Ja, in principe kan elke zelfstandige ondernemer een beroep doen op bovengenoemde maatregelen. De maatregelen gelden niet alleen voor zzp’ers, maar ook voor zelfstandige ondernemers mét personeel.

Het kabinet doet daarbij wel een ‘morele’ oproep aan alle ondernemers om slechts gebruik te maken van de regelingen indien dat echt nodig is.

Geldt de Tozo ook voor de directeur-grootaandeelhouder?

Ja, ook een DGA kan een beroep doen op de Tozo als hij aan de voorwaarden daarvan voldoet. Daarbij moet sprake zijn van volledige zeggenschap en het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar B.V. nu geen salaris kan uitbetalen.

Welke voorwaarden gelden om aanspraak te maken op de Tozo?

De Tozo is gericht op zelfstandige ondernemers. Daarvoor gelden de volgende eisen:

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • is vóór 17 maart 2020 om 18:45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar oftewel circa 24 uur per week werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Eerder was gecommuniceerd dat de ondernemer vóór 1 januari 2020 moest zijn gestart met de onderneming om aanspraak te kunnen maken op de Tozo. Dat is met de definitieve regeling gewijzigd naar 17 maart 2020 te 18:45 uur (het moment waarop het steunpakket bekend werd gemaakt).

Vanaf wanneer gelden de maatregelen?

De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. Aanvragen kunnen tot en met 31 mei 2020 worden gedaan. Ook indien u pas in mei 2020 last heeft van de gevolgen van de coronacrisis kunt u op dat moment – in mei dus – een aanvraag indienen.

Hoe hoog is de uitkering voor levensonderhoud?

Deze uitkering vult het inkomen van de zelfstandige aan tot het sociaal minimum. Voor een alleenstaande vanaf 21 jaar is dit een bedrag van maximaal € 1.050 netto per maand; voor een gehuwd persoon gaat het om een bedrag van maximaal € 1.500 netto per maand. Indien het inkomen van de zelfstandige hoger blijft dan deze norm, bestaat geen recht op de uitkering.

Er wordt geen rekening gehouden met uw vermogen, het inkomen van uw partner en de kostendelersnorm (het aantal volwassene huisgenoten).

Hoe zit het als ik nog wel inkomsten verwerf?

Uw inkomsten dient u op eigen initiatief door te geven aan de gemeente. Bij het bepalen van de hoogte van uw uitkering wordt immers rekening gehouden met uw daadwerkelijke inkomsten. Gemeenten controleren uw inkomsten achteraf; bij fraude wordt de uitkering teruggevorderd en een boete opgelegd.

Voor welke periode kan ik een uitkering voor levensonderhoud aanvragen?

Voor een maximale periode van 3 maanden.

Moet ik deze uitkering na de coronacrisis terugbetalen?

Nee, de uitkering over 3 maanden op grond van deze tijdelijke regeling is een gift. De uitkering hoeft dus niet te worden terugbetaald.

Hoeveel kan ik maximaal lenen voor mijn bedrijfskapitaal op grond van de tijdelijke regeling?

De versnelde procedure die nu in het leven is geroepen geldt voor leningen voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,00. Het gaat hier wel uitdrukkelijk om een lening en niet om een gift.

Onder welke voorwaarden wordt een lening bedrijfskapitaal verstrekt?

Voor de lening voor bedrijfskapitaal gelden gunstigere voorwaarden. De rente voor de lening bedraagt 2% en de maximale looptijd is 3 jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost.

Wat moet ik aantonen om een lening bedrijfskapitaal te verkrijgen?

Naast de eerder genoemde ‘algemene’ voorwaarden voor de Tozo dient u naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat er sprake is van een liquiditeitsprobleem in uw onderneming als gevolg van de coronacrisis.

Waar kan ik een uitkering levensonderhoud of lening bedrijfskapitaal aanvragen?

De inkomensondersteuning voor zzp’ers wordt door gemeenten uitgevoerd. U kunt deze aanvraag dan ook bij de gemeente doen waar u woont. Op de website van uw eigen gemeente kunt u hierover meer informatie vinden.