9 juli 2018

Nieuwsbrief InZicht juli 2018

Zelf uw arbeidscontracten opstellen

Via de website arbeidsovereenkomsten.nl (een samenwerkingsverband van La Gro en Kennisplatforms.nl) kunt u zelf laagdrempelig en goedkoop alle soorten arbeidscontracten maken én beheren in uw eigen omgeving.
Lees meer >>

Vacatures

- advocaat-medewerker ICT/Privacy met 3-7 jaar ervaring

- advocaat-medewerker Ondernemingsrecht met 3-7 jaar ervaring

- Advocaat-medewerker Vastgoed en Overheid met 3-5 jaar ervaring

- juridisch medewerker Reisrecht

_________________________________________________________________________________________

Arbeidsrecht

Uitbreiding geboorteverlof

Partners krijgen vanaf januari 2019 een week betaald verlof na de komst van een baby. Het doel is om ouders met kinderen te ondersteunen in de verdeling van arbeid en zorg.
Lees verder

Hoogste billijke vergoeding tot nu toe

De eerste jaren na de invoering van de WWZ bleven de toegekende billijke vergoedingen wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever redelijk binnen de perken. Er lijkt echter een trend waarneembaar in een aantal uitspraken van lagere rechters, waarin de billijke vergoeding steeds grotere proporties aanneemt.
Lees verder

Deeltijd ontslag = pro rata transitievergoeding?

Met enige regelmaat komt het voor dat de werkgever een werknemer wel 20 uur werk kan aanbieden, maar niet meer 40 uur. De vraag is dan of de hele of de halve transitievergoeding betaald moet worden.
Lees verder

_________________________________________________________________________________________

Vastgoed & overheid

Geen toebedeling van schaarse rechten in ruimtelijke besluiten

Op 6 juni 2018 heeft staatsraad-advocaat generaal Widdershoven op verzoek van de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State zich in een conclusie uitgelaten over de vraag of bij een ruimtelijk plan of een omgevingsvergunning zogenaamde schaarse publieke rechten worden verdeeld en zo ja, onder welke omstandigheden.
Lees verder

Vervallen stedenbouwkundige bepalingen uit bouwverordening

Op uiterlijk 1 juli 2018 vervallen de stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening en verliezen die hun aanvullende werking voor bestaande (oude) bestemmingsplannen waarin bepaalde onderwerpen zijn overgelaten aan de gemeentelijke bouwverordening.
Lees verder

12.000 euro boete voor verhuur eigen woning via Airbnb

De verhuur van panden via websites als Airbnb kan leiden tot de nodige problemen. De woningmarkt en leefbaarheid raken verstoord, buurtbewoners ervaren overlast en in enkele gevallen is de verhuur gevaarlijk voor de gebruikers van de panden (denk aan brandgevaar). In een uitspraak van 6 juni jl. is het verhuren van een woning via Airbnb zonder onttrekkingsvergunning de verhuurder duur komen te staan.
Lees verder

_________________________________________________________________________________________

Ondernemingsrecht

Ontslag statutair bestuurder = beëindiging managementovereenkomst?

In de rechtspraak wordt wisselend geoordeeld over de vraag of beëindiging van de vennootschapsrechtelijke relatie tevens tot gevolg heeft dat de overeenkomst van opdracht (managementovereenkomst) wordt beëindigd.
Lees verder

Voormalig manager van Afrojack heeft het nakijken

Nick van de Wall, beter bekend als dj Afrojack, heeft de rechtszaak van zijn voormalige manager gewonnen. De manager eiste miljoenen van de artiest.
Lees verder

Louboutins rode zool voorlopig nog een geldig merk

Iedereen kent de rode zolen van een paar Christian Louboutin hakken. Het Europees Hof van Justitie heeft besloten dat de zool geen 'vorm' is en daarom naar Europees recht een geldig merk.
Lees verder

_________________________________________________________________________________________

Franchise

Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Mona Keizer, staatssecretaris van Economische Zaken, waagt een nieuwe poging om de positie van franchisenemers te verbeteren met een afgeslankt wetsvoorstel.
Lees verder

_________________________________________________________________________________________

Reisrecht

Nieuwe wet reisovereenkomst in werking

Op zondag 1 juli 2018 was het dan zover. De nieuwe wet op de reisovereenkomst is in werking getreden en daarmee is de richtlijn pakketreizen geïmplementeerd in de Nederlandse wet.
Lees verder

Pornografisch dansen in Cambodja

Nederlandse jongeren werken zich over de grens geregeld in de nesten. Voor hen is het een grap: bierdrinken in een heilige tempel, met je blote billen poseren op een berg, het swaffelen van de Taj Mahal of het trekken van de stekker uit een versterker die werd gebruikt door boeddhistische monniken om een preek te laten horen. In het buitenland kunnen ze er echter niet om lachen. Gebrek aan humor of toch een schoffering van culturele en religieuze waarden en normen? Lees de column van Judith Tersteeg in Rijnstreek Business.
Lees verder