Top 3 gezochte pagina's

Contact

 • Bel 0172 503 250
 • Routebeschrijving

mr. H.J. (Arjen) Doelman

Specialisaties

 • Vastgoed
 • Overheid
 • Onteigeningsrecht

Opleiding

 • 2011, Universiteit Utrecht (Privaatrecht)
 • 2018, Grotius Academie (Onroerend Goedrecht)

Werkgebieden en recente ervaring

 • Civiel vastgoedrecht: het adviseren en procederen op het gebied van bouwgeschillen, bouwarbitrages, koop van onroerende zaken, erfdienstbaarheden, erfpacht, appartementsrecht en burenrecht;
 • Ruimtelijk bestuursrecht: begeleiding van overheden, ontwikkelaars en particulieren bij ruimtelijke projecten o.a. over bestemmingsplannen, exploitatieplannen, samenwerkings- en grondexploitatie overeenkomsten, omgevingsvergunningen, planschade en handhavingszaken;
 • Grondbeleidsinstrumenten: Wet voorkeursrecht gemeenten en onteigeningen;
 • Het adviseren van overheden en ontwikkelaars bij de totstandkoming van overeenkomsten met de overheid, grondexploitatieovereenkomsten, kostenverhaalsovereenkomsten, ontwikkelingsovereenkomsten, publiek-private samenwerking.

Nevenactiviteiten

 • Lid van de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden.

mr. H.J. (Arjen) Doelman

Advocaat sinds: 2011

0172-503234 / 06 - 50418373
mr. H.J. (Arjen) Doelman