Top 3 gezochte pagina's

Contact

 • Bel 0172 503 250
 • Routebeschrijving

mr. H.N.T. (Niek) Hoogwout

Specialisaties

 • Architectenrecht
 • Civiel bouwrecht
 • Aanbestedingsrecht

 • Opleiding

 • 1994, Erasmus Universiteit Rotterdam (Nederlands Recht)
 • 1995, Nederlandse Orde van Advocaten (Beroepsopleiding)
 • 1998, Instituut voor Bouwrecht (Privaatrechtelijke leergang Bouwrecht)
 • 1999, Instituut voor Bouwrecht (Publiekrechtelijke leergang Bouwrecht)
 • 2010, Grotius Academie (Europees en Nederlands Aanbestedingsrecht)
 • 2012, Grotius Academie (vervolgopleiding Aanbestedingsrecht)
 • 2015, Grotius Academie (vervolgopleiding Aanbestedingsrecht)

 • Werkgebieden en recente ervaring

 • Ruime ervaring in adviseren bij vraagstukken in aanbestedingsrecht, architectenrecht, (privaatrechtelijk) bouwrecht, burenrecht, mandeligheid en staatssteun(recht)
 • Opstellen ontwikkelovereenkomst
 • Geschil vanwege toerekenbaar tekortschieten opdrachtnemer

 • Nevenactiviteiten
 • lid Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA)
 • lid Vereniging voor Bouwrecht Advocaten (VBR-A)
 • Netlaw/Netlaw Academy, sectiecoƶrdinator aanbestedingsrecht en civiel bouwrecht
 • Kennisbank Contracteren in de Bouw (voorheen WEKA), o.a. co-auteur onderdeel aanbestedingsrecht
 • juridische spreekuur Bond Nederlandse Architecten (BNA, regio west)
 • bestuurslid Rijnlands Architectuur Platform (RAP)
 • bestuurslid Leiden Roadrunners Club (LRRC)
 • pr-commissie 3-October Vereeniging
 • Bedrijven Vereniging Leiden (BV Leiden), kascontrole commissie
 • trainer LRRC, Woudrunners en Hollen met Han
 • mr. H.N.T. (Niek) Hoogwout

  Advocaat sinds: 1995

  Partner

  Publicaties van mr. H.N.T. (Niek) Hoogwout