Top 3 gezochte pagina's

Contact

 • Bel 0172 503 250
 • Routebeschrijving

mr. J. (Joran) Tromp

Specialisaties

 • Grondbeleid
 • Vastgoed (koop- en verkoop transacties, eigendom, gebrekenregeling, zakelijke rechten)
 • Vereniging van Eigenaren (VvE)
 • Huurrecht

Opleiding

 • 2012, Rechtsgeleerdheid Bachelor, Universiteit Leiden
 • 2015, Master Ondernemingsrecht, Universiteit Leiden
 • 2015, Master Civiel Recht, Universiteit Leiden

Werkgebieden en recente ervaring

 • Adviseren en procederen op het gebied van koop van onroerende zaken, erfdienstbaarheden, erfpacht, appartementsrecht en burenrecht;
 • Begeleiden van huurders en verhuurders bij huurgeschillen en het opstellen en beëindigen van huurovereenkomsten;
 • Adviseren van overheden en ontwikkelaars bij de totstandkoming van (grondexploitatie)overeenkomsten, ontwikkelingsovereenkomsten, projectontwikkeling, bouwinitiatieven, publiek-private samenwerking;
 • Adviseren en procederen op het gebied van omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, planschade en nadeelcompensatie, bestuurlijke handhaving.

Nevenactiviteiten

 • Bestuurslid van De Vereniging de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden
 • Lid van de Vereniging van jonge onroerend goed juristen (VJOJ)
 • Lid van de lustrumcommissie van De Vereniging de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden (2017-2018)

mr. J. (Joran) Tromp

Advocaat sinds: 2016

070-3156088 / 06 - 23029988
mr. J. (Joran) Tromp