Top 3 gezochte pagina's

Contact

 • Bel 0172 503 250
 • Routebeschrijving

mr. J.J. (Hans) Turenhout

Specialisaties

 • Vastgoed
 • Overheid
 • Algemeen bestuursrecht
 • Onteigeningsrecht

Opleiding

 • 1993, Rijksuniversiteit Leiden (Nederlands recht)
 • 2000, Postdoctorale Grotiusopleiding (Onroerend Goed)
 • 2014, Universiteit Nijmegen (Onteigeningsrecht)

Werkgebieden en recente ervaring

 • Civiel vastgoedrecht: het adviseren en procederen op het gebied van bouwgeschillen, bouwarbitrages, koop van onroerende zaken, erfdienstbaarheden, erfpacht, appartementsrecht en burenrecht;
 • Ruimtelijk bestuursrecht: begeleiding van overheden, ontwikkelaars en particulieren bij ruimtelijke projecten o.a. over bestemmingsplannen, exploitatieplannen, samenwerkings- en grondexploitatie overeenkomsten, omgevingsvergunningen, planschade, handhavingszaken;
 • Grondbeleidsinstrumenten: Onteigeningen en Wet voorkeursrecht gemeenten;
 • Het adviseren van overheden en ontwikkelaars bij de totstandkoming van overeenkomsten met de overheid, grondexploitatieovereenkomsten, kostenverhaalsovereenkomsten, ontwikkelingsovereenkomsten, publiek-private samenwerking;
 • Algemeen bestuursrecht: het begeleiden van overheden bij omgevingsrecht gerelateerde onderwerpen, zoals woonwagen- en woonschepenproblematiek, handhavingsbesluiten, nadeelcompensatie en onrechtmatige overheidsdaad.

Nevenactiviteiten

 • Lid Vereniging van Vastgoedjuristen;
 • Lid Vereniging van Onteigeningsadvocaten;
 • Rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam (bestuursrecht)

mr. J.J. (Hans) Turenhout

Advocaat sinds: 1993

Partner