Top 3 gezochte pagina's

Contact

 • Bel 0172 503 250
 • Routebeschrijving

mr. M.N. (Marije) van Amersfoort

Specialisaties

 • Omgevingsrecht
 • Onteigening
 • Vastgoed
 • Belemmeringenwet privaatrecht

Opleiding

 • 2011, Universiteit Leiden, Rechtsgeleerdheid (Master Staats- en bestuursrecht)
 • 2015, Beroepsopleiding Advocaten
 • 2016, Leergang Onteigeningsrecht (cum laude)
 • Permanente opleiding

Werkgebieden en recente ervaring

 • Bestemmingsplannen, inpassingsplannen, omgevingsvergunningen
 • Bestuurlijke handhaving
 • Onteigening, opstalrechten, gedoogplichten op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht
 • Planschade, nadeelcompensatie

Nevenactiviteiten

 • Lid van de Vereniging van Onteigeningsadvocaten (VOA)
 • Lid van de Vereniging voor Onteigeningsrecht (VVOR)
 • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht (vbr)

mr. M.N. (Marije) van Amersfoort

Advocaat sinds: 2012