Contact

 • Bel 0172 503 250
 • Routebeschrijving

mr. A.P. (Arjan) van Delden

Specialisaties

 • Omgevingsrecht
 • Onteigening
 • Grondbeleid
 • Vastgoed

Opleiding

 • 1997, Universiteit Utrecht (Nederlands recht)
 • 2006, Vereniging van Onteigeningsadvocaten, specialisatieleergang Onteigening
 • 2008, Instituut voor Bouwrecht (Publiekrechtelijke leergang Bouwrecht)
 • Permanente opleiding

Werkgebieden en recente ervaring

 • Projectontwikkeling, bouwinitiatieven, publiek-private samenwerking, grondexploitatie kostenverhaal;
 • Omgevingsvergunningen, omgevingsplannen, bestemmingsplannen, exploitatieplannen, planschade, nadeelcompensatie, bestuurlijke handhaving;
 • Onteigening, van overheidswege gevestigde voorkeursrechten, gedoogplichten;
 • Erfdienstbaarheden

Nevenactiviteiten

 • Bestuurslid van de Vereniging van Onteigeningsadvocaten (VoA)
 • Lid van de Vereniging van Onteigeningsrecht (VvOR)
 • Lid van de Vereniging van Agrarisch Recht

mr. A.P. (Arjan) van Delden

Advocaat sinds: 2000

Partner

Publicaties van mr. A.P. (Arjan) van Delden