Top 3 gezochte pagina's

Contact

 • Bel 0172 503 250
 • Routebeschrijving

mr. P.B.J. (Pieter) van den Oord

Specialisaties

 • Ondernemingsrecht
 • Aanbestedingsrecht
 • Mededingingsrecht
 • Staatssteunrecht
 • Europees/internationaal recht

Opleiding

 • 2007, Universiteit Tilburg (ondernemingsrecht)
 • 2012, postdoctorale Grotiusopleiding (Europees en Nationaal Aanbestedingsrecht - cum laude)
 • 2015, vervolgcursus Grotiusopleiding (Aanbestedingsrecht)
 • 2018, Grotiusopleiding (Fusies & Overnames)

Werkgebieden en recente ervaring

 • Ondernemingsrecht: opstellen van en advisering met betrekking tot verschillende typen contracten (joint ventures, overnames, aandeelhoudersovereenkomsten), procederen en adviseren in ondernemingsrechtelijke geschillen (aandeelhoudersgeschillen, vernietiging besluitvorming), advisering ten aanzien van distributie-, agentuur-, franchise- en inkoopovereenkomsten;
 • Aanbestedingsrecht: bijstaan van overheden en aanbestedende diensten en ondernemingen (inschrijvers) in aanbestedingsrechtelijke geschillen, alsmede advisering in het kader van aanbestedingen, gebiedsontwikkeling, gronduitgifte, waarbij indien van toepassing mede staatssteunrechtelijk wordt geadviseerd;
 • Mededingingsrecht: bijstaan en begeleiden van cliënten in geval van handhaving en toezicht door de Autoriteit Consument & Markt (ACM), advisering ten aanzien van concentraties en andere (samenwerkings)overeenkomsten (distributie-, agentuur-, franchise- en inkoopovereenkomsten), advisering ten aanzien van de Wet Markt & Overheid;
 • Staatssteunrecht: bijstaan en adviseren van (semi-)overheden en ondernemingen op het gebied van staatssteun, onder andere bij de aan- en verkoop van gronden, financieringsconstructies, publiek-private samenwerking en gebiedsontwikkeling, het aanmelden van steunmaatregelen of klachten bij de Europese Commissie, bijstaan van partijen bij onderzoeken door de Europese Commissie;
 • Europees en internationaal recht: bijstaan van overheden en ondernemingen met betrekking tot Europeesrechtelijke vraagstukken, waaronder, maar niet beperkt tot staatssteun, ESF-subsidies, handelsbelemmeringen, internationale procedures en handhaving (door de Europese Commissie).

Nevenactiviteiten

 • Lid Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA);
 • Lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht (VvM);
 • Lid van de Nederlandse Franchisevereniging (NVF);
 • (Bestuurs)lid van de Raad voor Handel en Industrie te Bodegraven (RvHID).

mr. P.B.J. (Pieter) van den Oord

Advocaat sinds: 2007

Partner