Top 3 gezochte pagina's

Contact

 • Bel 0172 503 250
 • Routebeschrijving

mr. P.J.B. (Pieter) van Deurzen

Specialisaties

 • Commerciële contracten & commercial litigation
 • Civiel vastgoedrecht

Opleiding

 • 2003, Radboud Universiteit Nijmegen (Ondernemingsrecht)
 • 2009, Instituut voor Bouwrecht (Privaatrechtelijke leergang bouwrecht)
 • 2013, postdoctorale Grotiusopleiding (nationaal en internationaal contracteren).

Werkgebieden en recente ervaring

Commerciële contracten en commercial litigation

Pieter heeft ruime ervaring op het gebied van het opstellen van en adviseren over commerciële contracten. Het gaat daarbij primair om B2B handelscontracten. Het betreft onder andere distributieovereenkomsten, agentuurovereenkomsten en franchiseovereenkomsten. Daarnaast geeft Pieter advies over het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten, IT-contracten, een Memorandum of Understanding, Letter of Intent, NDA’s, overeenkomsten van opdracht en algemene voorwaarden. Zijn advies ziet naast het opstellen van deze contracten, ook op het adviseren over een beëindiging daarvan, het (her-)onderhandelen van overeenkomsten en het beoordelen van bestaande contractuele relaties.

Pieter heeft ook ruime (proces-) ervaring met zakelijke geschillen op het gebied van onder andere aansprakelijkheid op grond van contracten, afgebroken onderhandelingen, nakoming- en schadevergoedingsvorderingen en de uitleg van commerciële contracten.

Pieter denkt strategisch met de klant mee en verliest het doel niet uit het oog. Vaak kan een geschil worden voorkomen door te onderhandelen of te adviseren. Indien er moet worden geprocedeerd, kan Pieter bogen op ervaring bij de civiele rechter, in kort geding en appel.

Civiel vastgoedrecht

Pieter heeft ruime ervaring met het opstellen van en adviseren over onder andere koop-/aannemingsovereenkomsten. Het betreft vaak contracten waarop de UAV of UAV-gc van toepassing zijn. Pieter treedt op voor ontwikkelaars, woningcorporaties en aannemers. Hij heeft daarnaast veel ervaring met bouwrechtelijke geschillen, zowel bij de rechtbank als bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Nevenactiviteiten

 • Lid Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht (DFA);
 • Lid vereniging Bouwrecht Advocaten;
 • Lid juridische commissie Nederlandse Franchise Vereniging (NFV);
 • Lid diverse businessclubs in de Haagse regio.

mr. P.J.B. (Pieter) van Deurzen

Advocaat sinds: 2003

Partner

Publicaties van mr. P.J.B. (Pieter) van Deurzen