Top 3 gezochte pagina's

Contact

 • Bel 0172 503 250
 • Routebeschrijving

mr. R. (Rachida) Raddahi

Specialisaties

 • Vastgoed
 • Huurrecht
 • Overheid

Opleiding

 • 2016, Universiteit van Amsterdam (Master Privaatrecht, track Privaatrechtelijke rechtspraktijk)
 • 2016, Universiteit van Amsterdam (Master Arbeidsrecht)

Werkgebieden en recente ervaring

 • Civiel vastgoedrecht: het adviseren op het gebied van bouwgeschillen, bouwarbitrages, koop van onroerende zaken, erfdienstbaarheden, erfpracht, appartementsrecht en burenrecht;
 • Huurrecht: behartiging van belangen van verhuurders en huurders in huurgeschillen; begeleiding van verhuurders en huurders bij de totstandkoming en beĆ«indiging van huurovereenkomsten bedrijfsruimte;
 • Ruimtelijk bestuursrecht: het adviseren van overheden, ontwikkelaars en particulieren bij ruimtelijke projecten o.a. over bestemmingsplannen, exploitatieplannen, omgevingsvergunningen, planschade, Wet voorkeursrecht gemeenten en handhavingszaken;
 • Het adviseren van overheden en ontwikkelaars bij de totstandkoming van overeenkomsten met de overheid, grondexploitatieovereenkomsten, kostenverhaalsovereenkomsten, ontwikkelingsovereenkomsten, publiek-private samenwerking.

mr. R. (Rachida) Raddahi

Advocaat sinds: 2017

0172-503275 / 06 - 44450509
mr. R. (Rachida) Raddahi