mr. drs. J.H.M. (Jan) Spanjaard - legal counsel

Specialisaties

 • Ondernemingsrecht
 • Internationaalrecht
 • Contractenrecht

Opleiding

 • 2003, Universiteit Leiden (Oost-Europese juridische opleiding en Ruslandkunde)
 • 2004, Universiteit Leiden (Arbeidsrecht en sportrecht)
 • 2009, postdoctorale Grotiusopleiding (nationaal en internationaal contracteren)

Werkgebieden en recente ervaring

 • Contracten: het adviseren over en opstellen van (commerciële) overeenkomsten en algemene voorwaarden in handelsrelaties, distributieovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, alsmede het procederen over (commerciële) overeenkomsten;
 • Ondernemingsrecht: het adviseren en procederen namens de ondernemingscliënten op contractenrechtelijk gebied, alsook het procederen namens de curatoren in insolventieaangelegenheden;
 • Internationaal recht: het adviseren en procederen voor cliënten die zich met de internationale handel bezighouden.

Nevenactiviteiten

 • Buitenpromovendus aan de Universiteit Leiden;
 • Honorair universitair docent aan de Universiteit Utrecht;
 • Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht;
 • Aangesloten bij de Vereniging Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht;
 • Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht;
 • Doceert over contractenrechtelijke onderwerpen.
Overige gegevens
 • Redacteur van het juridische vaktijdschrift Contracteren
 • Vaste medewerker op het gebied van algemene voorwaardenrecht van het vaktijdschrift Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken.
 • Jan spreekt vloeiend Engels, Duits en Russisch.

mr. drs. J.H.M. (Jan) Spanjaard - legal counsel

0172-503250

Publicaties van mr. drs. J.H.M. (Jan) Spanjaard - legal counsel