mr. H.J. (Arjen) Doelman

Specialisaties

  • Vastgoed
  • Overheid
  • Onteigeningsrecht

Opleiding

  • 2011, Universiteit Utrecht (Privaatrecht)
  • 2018, Grotius Academie (Onroerend Goedrecht)

Werkgebieden en recente ervaring

  • Civiel vastgoedrecht: het adviseren en procederen op het gebied van bouwgeschillen, bouwarbitrages, koop van onroerende zaken, erfdienstbaarheden, erfpacht, appartementsrecht en burenrecht;
  • Ruimtelijk bestuursrecht: begeleiding van overheden, ontwikkelaars en particulieren bij ruimtelijke projecten o.a. over bestemmingsplannen, exploitatieplannen, samenwerkings- en grondexploitatie overeenkomsten, omgevingsvergunningen, planschade en handhavingszaken;
  • Grondbeleidsinstrumenten: Wet voorkeursrecht gemeenten en onteigeningen;
  • Het adviseren van overheden en ontwikkelaars bij de totstandkoming van overeenkomsten met de overheid, grondexploitatieovereenkomsten, kostenverhaalsovereenkomsten, ontwikkelingsovereenkomsten, publiek-private samenwerking.

Nevenactiviteiten

  • Lid van de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden.

mr. H.J. (Arjen) Doelman

Advocaat sinds: 2011