mr. K.M. (Karlijn) de Groes

Specialisaties

  • Mededingingsrecht, waaronder aanbestedingsrecht en staatssteun
  • Europees recht
  • Ondernemingsrecht

Opleiding

  • 2016, Universiteit Leiden (master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting European Law)
  • 2013, l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (uitwisselingsstudent)

Werkgebieden en recente ervaring

  • Mededingingsrecht: bijstaan en begeleiden van cliënten in geval van handhaving en toezicht door de Autoriteit Consument & Markt (ACM), advisering ten aanzien van concentraties en andere (samenwerkings)overeenkomsten (distributie-, agentuur-, franchise- en inkoopovereenkomsten);
  • Staatssteun: bijstaan en adviseren van (semi-)overheden en ondernemingen op het gebied van staatssteun, onder andere bij de aan- en verkoop van gronden, financieringsconstructies, publiek-private samenwerking en gebiedsontwikkeling, het aanmelden van steunmaatregelen of klachten bij de Europese Commissie, bijstaan van partijen bij onderzoeken door de Europese Commissie, advisering ten aanzien van de Wet Markt & Overheid;
  • Aanbestedingsrecht: bijstaan van overheden en aanbestedende diensten en ondernemingen (inschrijvers) in aanbestedingsrechtelijke geschillen, alsmede advisering in het kader van aanbestedingen, gebiedsontwikkeling, gronduitgifte, waarbij indien van toepassing mede staatssteunrechtelijk wordt geadviseerd;
  • Europees en internationaal recht: bijstaan van overheden en ondernemingen met betrekking tot Europeesrechtelijke vraagstukken, waaronder, maar niet beperkt tot staatssteun, ESF-subsidies, handelsbelemmeringen, internationale procedures en handhaving (door de Europese Commissie).
  • Ondernemingsrecht; ervaring in het opstellen van en advisering met betrekking tot verschillende typen contracten (joint ventures, overnames, algemene voorwaarden). Procederen in ondernemingsrechtelijke geschillen (aandeelhoudersgeschillen, vernietiging besluitvorming).

mr. K.M. (Karlijn) de Groes

Advocaat sinds: 2017