Mr. M.M. (Mathijs) Arts

Specialisaties

 • Ondernemings- en vennootschapsrecht
 • Commerciële contracten
 • Marktordening (mededingingsrecht, aanbestedingsrecht en staatssteun)

Opleiding

 • 2011, Radboud Universiteit Nijmegen (Master Ondernemingsrecht)
 • 2017, Grotius Academie (Vennootschaps- en Ondernemingsrecht, cum laude)

Werkgebieden en recente ervaring

 • Ondernemings- en vennootschapsrecht: ervaring op het gebied van opstellen van en advisering over verschillende samenwerkingsvormen binnen het ondernemingsrecht, over rechtsvorm en het opzetten van vennootschapsrechtelijke structuren alsmede over (rechts)verhoudingen tussen aandeelhouders en hun onderlinge geschillen. Een deel van de praktijk bestaat daarbij uit het beoordelen van en procederen over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen alsmede advies over besluitvorming van en vertegenwoordiging van rechtspersoon, over corporate governance vraagstukken en over bedrijfsovername (aandelen of activa) en bedrijfsopvolging.
 • Commerciële contracten: advisering over en begeleiding bij het opstellen en onderhandelen alsmede beëindigen van diverse commerciële overeenkomsten; koop-/verkoop-, distributie-, franchise-, geheimhouding- (NDA) en intentieovereenkomsten (LOI) alsmede overeenkomsten van opdracht, lastgeving, aanneming van werk etc. Procederen over de uitleg, strekking en nakoming of ontbinding van deze commerciële overeenkomsten en schadevergoedingsvorderingen.
 • Marktordening: onderdeel van de secties mededingingsrecht, aanbestedingsrecht en staatssteun.
Nevenactiviteiten
 • Vereniging Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden (Den Haag);
 • Vereniging Corporate Litigation;
 • Jong Management (VNO-NCW);
 • Lid Businessclub Koninklijke HCVV.

Mr. M.M. (Mathijs) Arts

Advocaat sinds: 2012

070-7900 132 / 06-14338775
Mr. M.M. (Mathijs) Arts