mr. M.P. (Miranda) van Eeden-van Harskamp

Specialisaties

 • Faillissementsrecht
 • Ondernemingsrecht

Opleiding

 • 2004, Erasmus Universiteit Rotterdam (privaatrecht)
 • 2009, Postdoctorale INSOLAD/Grotiusopleiding (Insolventierecht - cum laude)
 • 2012, Postdoctorale INSOLAD Specialisatie-Opleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Werkgebieden en recente ervaring

 • Faillissementsrecht: optreden als curator in faillissementen en bewindvoerder in surseances van betaling; aanvragen van en adviseren over insolventies (faillissementen, surseances van betaling, schuldsaneringsregelingen en pre-packs); adviseren van andere partijen die bij insolventies betrokken zijn (zoals crediteuren en bestuurders); aanbieden van een akkoord (zowel in als buiten insolventie);
 • Ondernemingsrecht: adviseren en procederen over de beëindiging van samenwerkingsverbanden; adviseren en procederen over aansprakelijkheid van bestuurders van vennootschappen; onderhandelen over en opstellen van commerciële contracten; adviseren en procederen over de incasso van vorderingen en het vestigen van zekerheden.

Nevenactiviteiten

 • Lid van de Specialisatievereniging INSOLAD (Vereniging van Insolventierecht Advocaten);
 • Reserve Secretaris Arbitragecommissie KNVB;
 • Auteur van SmartNewz Insolventierecht en SmartNewz Ondernemingsrecht (dagelijkse nieuwsbrief van Wolters Kluwer);
 • Auteur van het vaktijdschrift Rechtspraak Insolventierecht (Wolters Kluwer)
 • Auteur van Groene Serie Faillissementswet (Wolters Kluwer)
 • Auteur van Tekst & Commentaar Insolventierecht (Wolters Kluwer).

mr. M.P. (Miranda) van Eeden-van Harskamp

Advocaat sinds: 2004