mr. N.M.M. (Nathalie) van der Zande

Specialisaties

  • Intellectuele eigendomsrecht/ICT
  • Ondernemingsrecht

Opleiding

  • 2015, Universiteit Utrecht (Master Privaatrecht, track Intellectueel Eigendomsrecht)

Werkgebieden en recente ervaring

  • Intellectueel eigendomsrecht; ervaring in (internationaal) adviseren en procederen op het gebied van handelsnaam-, merken-, modellen- octrooi-, auteurs- en databankenrecht alsmede op het gebied van kwekersrecht. Betrokken bij het opstellen van en advisering met betrekking tot diverse soorten licentieovereenkomsten;
  • Ondernemingsrecht; ervaring op het gebied van opstellen van en advisering met betrekking tot verschillende typen contracten (joint ventures, overnames, algemene voorwaarden) en procederen in ondernemingsrechtelijke geschillen (aandeelhoudersgeschillen, vernietiging besluitvorming).

mr. N.M.M. (Nathalie) van der Zande

Advocaat sinds: 2017