mr. P.J.B. (Pieter) van Deurzen

Specialisaties

 • Contractenrecht
 • Arbeidsrecht
 • IT-recht
 • Civiel vastgoedrecht

Opleiding

 • 2003, Radboud Universiteit Nijmegen (Ondernemingsrecht)
 • 2009, Instituut voor Bouwrecht (Privaatrechtelijke leergang bouwrecht)
 • 2013, postdoctorale Grotiusopleiding (nationaal en internationaal contracteren).

Werkgebieden en recente ervaring

 • Contractenrecht: advisering over en opstellen van commerciële contracten en algemene voorwaarden, advies en bijstand terzake beslag en executiemaatregelen, en incasso’s alsmede het procederen over (de uitleg van) commerciële contracten;
 • Arbeidsrecht: het adviseren over en het opstellen van arbeidscontracten en managementovereenkomsten, advisering over de positie van de statutair directeur, het voeren van ontbindingsprocedures, bemiddeling bij arbeidsconflicten, advisering over arbeidsrechtelijke aspecten bij de overgang van ondernemingen en het begeleiden van reorganisaties;
 • IT-recht: adviseert en onderhandelt over IT contracten, leveringscontracten van hardware, dienstverleningscontracten waaronder outsourcingscontracten, SaaS en Cloudcontracten. Begeleiding, advisering en procederen over IT-geschillen;
 • Civiel vastgoedrecht: het adviseren en procederen op het gebied van bouwgeschillen, bouwarbitrages, koop van onroerende zaken, erfdienstbaarheden, erfpacht en appartementsrecht.
Nevenactiviteiten
 • Lid Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht (DFA);
 • Lid vereniging Bouwrecht Advocaten;
 • Lid Round Table 84 ‘Oude Rijn’.
 • Lid Business Circle Residentie Orkest.

mr. P.J.B. (Pieter) van Deurzen

Advocaat sinds: 2003

Partner