mr. P.T.F. (Frans) Langerak

Specialisaties

  • Ondernemings- en Aansprakelijkheidsrecht
  • Contractenrecht
  • Fusies & Overnames

Opleiding

  • 2014, Universiteit Leiden; Master Rechtsgeleerdheid afstudeerrichting Ondernemingsrecht
  • 2015, Universiteit Leiden; Master Rechtsgeleerdheid afstudeerrichting Straf- en Strafprocesrecht

Werkgebieden en recente ervaring

  • Ondernemings- en aansprakelijkheidsrecht: het adviseren van bestuurders, aandeelhouders en commissarissen over ondernemingsrechtelijke vraagstukken en geschillen en aansprakelijkheidsvraagstukken in de breedte, alsmede het voeren van procedures daarover.
  • Contractenrecht: het opstellen, beoordelen en reviseren van samenwerkings- en vof contracten, algemene voorwaarden, overeenkomst van opdracht en vaststellingsovereenkomsten.
  • Fusies & Overnames: het opstellen, beoordelen en reviseren van activa-passiva overeenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, geheimhoudingsovereenkomsten, letters of intent en koopovereenkomsten van aandelen alsmede het voeren van procedures daarover.

Nevenactiviteiten

  • Lid van de Gemeenteraad in Alphen aan den Rijn

mr. P.T.F. (Frans) Langerak

Advocaat sinds: 2016