mr. R. (Rachida) Raddahi

Specialisaties

  • Vastgoed
  • Huurrecht
  • Overheid

Opleiding

  • 2016, Universiteit van Amsterdam (Master Privaatrecht, track Privaatrechtelijke rechtspraktijk)
  • 2016, Universiteit van Amsterdam (Master Arbeidsrecht)

Werkgebieden en recente ervaring

  • Civiel vastgoedrecht: het adviseren op het gebied van bouwgeschillen, bouwarbitrages, koop van onroerende zaken, erfdienstbaarheden, erfpracht, appartementsrecht en burenrecht;
  • Huurrecht: behartiging van belangen van verhuurders en huurders in huurgeschillen; begeleiding van verhuurders en huurders bij de totstandkoming en beëindiging van huurovereenkomsten bedrijfsruimte;
  • Ruimtelijk bestuursrecht: het adviseren van overheden, ontwikkelaars en particulieren bij ruimtelijke projecten o.a. over bestemmingsplannen, exploitatieplannen, omgevingsvergunningen, planschade, Wet voorkeursrecht gemeenten en handhavingszaken;
  • Het adviseren van overheden en ontwikkelaars bij de totstandkoming van overeenkomsten met de overheid, grondexploitatieovereenkomsten, kostenverhaalsovereenkomsten, ontwikkelingsovereenkomsten, publiek-private samenwerking.

mr. R. (Rachida) Raddahi

Advocaat sinds: 2017