Mr. R.P. (Rob) de Bruin

Specialisaties

 • Arbeidsrecht
 • Ondernemingsrecht
 • Insolventierecht

Opleiding

 • 1985, Erasmus Universiteit Rotterdam (privaatrechtelijke en bedrijfsjuridische afstudeerrichting)
 • Postdoctorale Grotiusopleiding (Ondernemingsrecht)

Werkgebieden en recente ervaring

Ondernemingsrecht

 • Advisering over het oprichten van (personen)vennootschappen;
 • Advisering over en begeleiding van bedrijfsovernames;
 • Bemiddeling van geschillen tussen aandeelhouders en de beëindiging van samenwerkingsverbanden;
 • Advisering over en het verlenen van bijstand in procedures rondom aansprakelijkheid van bestuurder van vennootschappen;
 • Het onderhandelen over en het opstellen van commerciële contracten en algemene voorwaarden.

Insolventierecht

 • Advisering van bedrijven in moeilijkheden;
 • Het aanvragen van faillissementen en surséances van betaling;
 • Optreden als curator/bewindvoerder in de door de Haagse Rechtbank uitgesproken faillissementen en surséances van betaling.

Arbeidsrecht

 • Het adviseren over en het opstellen van arbeidscontracten en managementovereenkomsten;
 • Aanvragen van ontslagvergunningen bij het UWV WERKbedrijf;
 • Het voeren van ontbindingsprocedures;
 • Bemiddeling bij arbeidsconflicten;
 • Advisering over arbeidsrechtelijke aspecten bij de overgang van ondernemingen.

Nevenactiviteiten

 • Voorzitter bestuur maatschap La Gro Advocaten;
 • Voorzitter OndernemersFonds Gouda.

Mr. R.P. (Rob) de Bruin

Advocaat sinds: 1988

Partner sinds: 1996