mr. R.W. (Rob) La Gro - legal counsel

Specialisaties

 • Ondernemingsrecht
 • Mededingingsrecht
 • Aanbestedingsrecht
 • Europees recht
 • Internationaal recht
 • Arbitrage

Opleiding

 • 1983, Universiteit Groningen (rechten)
 • Grotius Mededingingsrecht
 • Grotius Vennootschapsrecht
 • Grotius Aanbestedingsrecht
 • Waltons & Morse solicitors in Londen (M&A praktijk en commerciële contracten)

Werkgebieden en recente ervaring

Ondernemingsrecht

 • Advisering van ondernemingen op ondernemingsrechtelijke vraagstukken;
 • Begeleiding bij commerciële contracten en distributie systemen;
 • Franchising: selectieve distributie; gezamenlijk inkoop;
 • M&A praktijk.

Mededinging

 • Toetsing van commerciële overeenkomsten, samenwerkingsverbanden en fusiecontrole;
 • Bijstand bij invallen van de ACM;
 • Procedures bij de ACM/Europese Commissie;

Aanbesteding

 • Advisering van aanbestedende diensten en inschrijvers;
 • Aanbestedingsprocedures.

Europees recht

 • Verdragsrechtelijke vraagstukken;
 • Europees procesrechtelijke vraagstukken;
 • Handelsbelemmeringen;
 • Staatssteun;
 • ESF;
 • Internationaal recht;
 • Internationale procedures.

Nevenactiviteiten

 • Secretaris MPC arbitrage procedures
 • Griffier zuivelbeurs arbitrate procedures

Specialisatieverenigingen

 • Nederlandse Vereniging voor Europees Recht;
 • Vereniging voor Aanbestedingsrecht;
 • Nederlandse Vereniging voor Mededingingsrecht;
 • Union Internationale des Avocats.

mr. R.W. (Rob) La Gro - legal counsel

0172-503250