Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving

Podcast

Arbeidsrecht advocaten Annemiek Varkevisser en Gerard Zuidgeest nemen jullie met deze podcast mee in de wondere wereld van het arbeidsrecht en bespreken iedere 2 weken een actueel arbeidsrechtelijk onderwerp in ongeveer 20 minuten. De podcast is bedoeld voor HR-professionals en iedereen die geïnteresseerd is in het actuele arbeidsrecht.

Vragen? Neem contact op met Annemiek of Gerard via podcast@lgga.nl

Bel of mail ons. Wij komen graag langs.

0172-503250
Meer contact

Aflevering 14 De dringende reden

In dit tweede deel over ontslag op staande voet gaan we dieper in op de dringende reden. We bespreken de noodzaak van waarschuwingen, van beleid en van handhaving. Daarnaast kijken we naar de rol van de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Tot slot bespreken we kort de risico’s van het geven van een ontslag op staande voet.


Aflevering 13 Ontslag op staande voet

We bespreken het ontslag op staande voet in twee afleveringen. In de eerste aflevering kijken we naar het ontslag op staande voet in de breedte: wat zijn de wettelijke vereisten? Daarnaast staan we stil bij het onverwijdlheidsvereiste. Hoe snel moet je handelen als werkgever en mag je tijd nemen voor onderzoek?Aflevering 12 Verbetertraject

Eén van de redelijke gronden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst is disfunctioneren. De werknemer moet dan wel in de gelegenheid zijn gesteld om zijn functioneren te verbeteren. Dit traject wordt ook wel het verbetertraject genoemd. We bespreken hoe zo'n verbetertraject eruit moet zien.Aflevering 11 Loonsanctie

Het vervolg op ons drieluik over arbeidsongeschiktheid: de loonsanctie. Wat is een loonsanctie en wat kun je als werkgever doen om te voorkomen dat je een loonsanctie krijgt opgelegd?Aflevering 10 Ziekte en ontslag

In deel 3 van het drieluik over arbeidsongeschiktheid gaat het over ziekte en ontslag. Veel werkgevers gaan ervan uit dat de arbeidsovereenkomst niet kan worden beëindigd in het geval van ziekte. In de praktijk ligt dat iets genuanceerder. In ‘Update Arbeidsrecht’ bespreken we de mogelijkheden.


Aflevering 9 Re-integratie

Het tweede deel van het drieluik over arbeidsongeschiktheid. In dit deel bespreken Gerard en Annemiek de re-integratieverplichtingen van zowel de werkgever als de werknemer en zoomen ze in op de mogelijkheid het loon op te schorten of stop te zetten.


Aflevering 8 Ziekmelding

De eerste van drie podcasts over arbeidsongeschiktheid. In dit eerste deel bespreken we de ziekmelding: welke wetgeving geldt rondom de ziekmelding? Wie bepaalt of een werknemer ziek is? En hoe zit het met een werknemer die in het buitenland verblijft en zich dan ziek meldt? Wij geven je de antwoorden op deze vragen.Aflevering 7 Het concurrentiebeding

In Nederland hebben circa 3 miljoen werknemers een concurrentiebeding in hun arbeidsovereenkomst. Betekent dit dat zij in geen enkel geval bij de concurrent in dienst kunnen treden? In deze podcast bespreken we de vereisten voor een rechtsgeldig concurrentiebeding en de mogelijkheden tot vernietiging van het concurrentiebeding.Aflevering 6 Het sociaal akkoord: de toekomst van het arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is weer in beweging. Op 31 mei 2021 hebben werkgevers- en werknemersorganisaties een sociaal akkoord gesloten over mogelijke wijzigingen in het arbeidsrecht. Hoe maken we vast minder vast en flex minder flex? En hoe zorgen we ervoor dat het werknemerschap aantrekkelijker wordt ten opzichte van het werken als zelfstandige? Luister het in onze zesde podcast


Aflevering 5 Oproepkrachten

Binnen de EU is Nederland één van de landen met de meeste flexibele werknemers. Een groot deel daarvan is werkzaam op basis van een oproepovereenkomst. Om oproepkrachten meer inkomenszekerheid te geven, zijn sinds 1 januari 2020 een aantal extra verplichtingen in de wet opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan het verplichte aanbod voor een vaste arbeidsomvang na 12 maanden. In deze podcast leggen wij uit wanneer precies sprake is van een oproepovereenkomst en welke verplichtingen dan gelden.


Aflevering 4 Reorganiseren en herplaatsing

In de huidige economische tijd zijn veel ondernemingen bezig met reorganiseren. In de media zagen we onder andere reorganisaties van Albert Heijn, Jumbo en KLM voorbij komen. Op het eerste gezicht lijken dit lange en complexe trajecten, maar met een goede voorbereiding is reorganiseren eigenlijk goed te doen. In deze podcast zoomen wij in op de herplaatsingsverplichting. Wat wordt van werkgevers en werknemers verwacht in het kader van de herplaatsing? En wat is precies een passende functie? Deze vragen beantwoorden wij in de vierde aflevering van de podcast.


Aflevering 3 Vakantie-stuwmeren door corona

Reizen naar het buitenland wordt nog steeds afgeraden door de overheid. Dat betekent ook dat werknemers veel minder vakantiedagen opnemen dan vóór de uitbraak van COVID-19. Kun je deze stuwmeren aan vakantiedagen voorkomen of verminderen? En hoe zit het met de vervaltermijnen bij vakantiedagen en wat als een werknemer te laat terugkomt van vakantie? We bespreken het in de derde aflevering van deze podcast.


Aflevering 2 Vaccineren op de werkvloer

Nederland is volop aan het vaccineren tegen COVID-19. Binnen Europa zijn we geen koplopers, maar de eerste miljoenen vaccinaties zijn inmiddels gezet. Vaccineren brengt ook arbeidsrechtelijke vragen met zich mee. Kun je als werkgever jouw personeel verplichten zich te laten vaccineren? Welke consequenties heeft het als een werknemer weigert een vaccinatie te nemen? En hoe zit het met een mondkapjesplicht op de werkvloer? Wij beantwoorden deze vragen in de tweede podcast uit deze reeks.


Aflevering 1 Thuiswerken

Sinds maart 2020 werkt een groot deel van Nederland thuis; mede op dringend advies van de Rijksoverheid. Thuiswerken zal voorlopig 'hot' blijven. Dat levert de nodige arbeidsrechtelijke vragen op. Bepaalt werkgever of werknemer waar er wordt gewerkt? Is er een recht op thuiswerken? Is de werkgever ook aansprakelijk bij thuiswerk ongelukken en is er een plicht tot het faciliteren van thuiswerken? In hoeverre mogen de thuiswerkers door de werkgever worden gecontroleerd? Op deze en andere vragen geven arbeidsrechtadvocaten Annemiek Varkevisser en Gerard Zuidgeest antwoord.

https://open.spotify.com/episode/2rCdLw8vnG0mMQxuwI5iks?si=6849978193274334