Publicaties

Filter op rechtsgebied
  • Rechtsdisciplines
3 december 2018
Rijnstreek Business
Door: Mr. drs. J.H.M. (Jan) Spanjaard
Een pondje vlees, is dat nu teveel gevraagd?
Wie overvraagt, krijgt het deksel op de neus. In het consumentenrecht is dit een waarheid als een koe. Vraag je een te hoge rente of een te hoge annuleringsvergoeding, loop je als professional het risico met lege handen de rechtszaal te verlaten. Nergens gelden de spreuken “leven en laten leven” en “wie niet wil wat u geschiedt, doe dat ook een ander niet” harder dan in het consumentenrecht. Bekijk de publicatie
22 oktober 2018
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk, nummer 7, oktober 2018
Door: Mr. drs. J.H.M. (Jan) Spanjaard en Mr. D.S. (Donald) Volleberg
De strikte toepassing van (bank)garanties
Advocaten Jan Spanjaard en Donald Volleberg hebben artikel geschreven in Overeenkomst in de Rechtspraktijk (ORP) oktober 2018, afl. 7. 'De strikte toepassing van (bank)garanties' geeft uitleg over garanties en garantievoorwaarden, de meest voorkomende abstracte bankgarantie en het recent verschenen nieuwe ROZ-model. Bekijk de publicatie
15 oktober 2018
Franchise+ (oktober)
Door: Mr. A.I. (Angela) Mekes
Franchisenemer mag zonder toestemming franchisegever online acties plaatsen op “koopjessites”
De rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld over de vraag of de franchisegever de franchisenemer mocht verbieden acties op koopjessite Social Deal te plaatsen. De actie bleef niet beperkt tot het eigen rayon en de franchisegever vreesde voor imagoschade, maar kreeg geen gelijk. Bekijk de publicatie
18 september 2018
Rijnstreek Business (september 2018)
Door: Mr. drs. J.A. (Judith) Tersteeg
Cabin crew, take your seats
Over de vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is en welk recht van toepassing is op een arbeidsovereenkomst van een Poolse werkneemster met de Ierse prijsvechter Ryanair, heeft onlangs de Nederlandse rechter uitspraak gedaan. Bekijk de publicatie
18 september 2018
Franchise+ (september 2018)
Door: Mr. M.M. (Mathijs) Arts en Mr. P.J.B. (Pieter) van Deurzen
Recht om huurovereenkomst over te nemen na einde franchisecontract
Regelmatig huurt een franchisenemer de locatie van zijn onderneming van de franchisegever. Even zo vaak wordt de locatie gehuurd van een derde en soms bedingt de franchisegever daarbij het recht om die huurovereenkomst van de franchisenemer over te nemen bij het einde van het franchisecontract. Het is van belang dat recht goed te omschrijven en de formaliteiten die hierbij zijn afgesproken na te leven, zo niet dan trek je mogelijk aan het kortste eind en raak je misschien een toplocatie kwijt. Bekijk de publicatie
10 september 2018
Jurisprudentie In Nederland (JIN)
Door: Mr. drs. J.A. (Judith) Tersteeg
Noot in Jurisprudentie in Nederland (JIN) september 2018, afl. 7
Judith Tersteeg heeft een noot geschreven in Jurisprudentie in Nederland (JIN) september 2018, afl. 7 bij de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam op 31 mei 2018 over de berekening van de opzegtermijn en transitievergoeding. Het gaat hier om de vraag of een eerdere arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die door werkneemster is opgezegd, nu wel of niet meetelt in de berekening. Bekijk de publicatie
Laad meer items