Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
30 juli 2014 | Publicatie
Door: Adriaan Norenburg

ASP verder onder druk

Al eerder berichtten wij u over de wijziging in de wetgeving per 24 april 2014 omtrent het Alcoholslotprogramma (ASP) ten gunste van bestuurders met een rijbewijs voor de categorieën C/D. Aan hen zal voorlopig geen ASP (meer) worden opgelegd. De reden hiervoor is dat het ASP voor deze categorie bestuurders, die van hun groot rijbewijs voor hun inkomen afhankelijk zijn, onredelijk bezwarend wordt geacht.

Tot een vergelijkbaar oordeel is de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State gekomen, in een uitspraak van 11 juni 2014, voor de gevolgen van een vóór de datum van de wetswijziging reeds aan een vrachtwagenchauffeur opgelegd ASP.

Deze zaak betrof een vrachtwagenchauffeur die nooit eerder met alcohol op achter het stuur was aangehouden. Omdat hij bij zijn aanhouding een promillage tussen 570 µg/l en 785 µg/l had geblazen was door het CBR aan hem een ASP opgelegd. Hierdoor raakte de chauffeur in een neerwaartse spiraal: door oplegging van het ASP kon hij zijn vak niet meer uitoefenen. Hierdoor had de chauffeur geen inkomen meer, met als gevolg dat hij niet de financiële middelen had om het alcoholslot in zijn auto te laten inbouwen. Het gevolg hiervan was weer dat de chauffeur dus niet kon deelnemen aan het ASP (dat twee jaar duurt). Volgens de regels van het CBR kan een chauffeur die niet meedoet aan het ASP echter gedurende vijf jaar geen “eigen verklaring” ten behoeve van een nieuw rijbewijs indienen. Het werd daarmee voor de chauffeur dus gedurende vijf jaar feitelijk onmogelijk om zijn vak uit te oefenen.

De Afdeling overwoog in deze zaak in de eerste plaats dat de minister bij invoering van het ASP had aangegeven dat de kosten voor het ASP geraamd werden op € 1.300,-- tot
€ 2.000,-- en dat een verdere kostenverlaging zou worden onderzocht. In de praktijk is inmiddels echter gebleken dat de totale kosten voor het ASP ca. € 4.000,-- à € 5.000,--, en soms zelf meer, bedragen.

Op grond van deze excessieve overschrijding van de kosten van het ASP ten opzichte van de geraamde kosten, in combinatie met de penibele financiële situatie waarin de chauffeur zich bevond, heeft de Afdeling geoordeeld dat de regel van het CBR, dat een chauffeur die niet aan het ASP meedoet gedurende vijf jaar geen rijbewijs kan aanvragen, geen stand kon houden. De Afdeling heeft het besluit van het CBR vernietigd en bepaald dat het CBR in deze zaak, ongeacht of de chauffeur aan het ASP zou deelnemen, maximaal gedurende twee jaar een verzoek om een nieuw rijbewijs mag weigeren.

Hiermee is de zware sanctie die het CBR stelt op het niet deelnemen aan het ASP, aanzienlijk verlicht en neemt de hoop dat de regels omtrent het ASP naar een meer werkbare variant zullen worden aangepast, toe.

Wij blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Contact
Mocht u naar aanleiding van het vorenstaande nog vragen hebben, neem dan contact op met Adriaan Norenburg van La Gro Advocaten via telefoonnummer 0348-418780 / 06-51322163 of e-mail anorenburg@lagrolaw.nl.