5 april 2018 | Publicatie
Bron: Rijnstreek Business
Door: Mr. drs. J.H.M. (Jan) Spanjaard

Detailhandel is een dienst; en nu verder?

Op 30 januari 2018 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baan-brekend arrest gewezen over de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn. Het Hof oordeelde dat detailhandel – in dit geval een kledingwinkel – een dienst is in de zin van de Dienstenrichtlijn. Een gevolg van het arrest is dat het voor winkeliers eenvoudiger is om hun algemene voorwaarden van toepassing te houden op de relaties met de klanten.

Lees het artikel in Rijnstreek Business (februari 2018).