Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
24 juli 2014 | Publicatie
Door: Adriaan Norenburg

Toename opsporing malafide asbestsaneerders

Bedrijven die werkzaam zijn in de asbestbranche zullen het al hebben gemerkt: de Inspectie SZW heeft sinds 2013 haar focus gelegd op asbest. Dit beeld wordt bevestigd door de cijfers.

In 2013 zijn 433 onderzoeken naar mogelijk malafide asbestsaneringen uitgevoerd, in 2012 waren dit er nog 205. In de gecertificeerde asbestsector werden in 2013 in totaal 647 inspecties uitgevoerd.

Voor het geheel van zowel malafide (door niet gecertificeerde bedrijven) als niet-correcte asbestsaneringen (door gecertificeerde bedrijven) is in 2013 in totaal € 1,9 miljoen aan boetes opgelegd .

Daarnaast heeft de Inspectie SZW geconstateerd dat het aantal reguliere saneringsmeldingen door gecertificeerde bedrijven de afgelopen jaren bijna is verdubbeld. Het aantal reguliere meldingen steeg van 31.255 in 2008 naar 59.545 in 2013. Deze stijging vond plaats ondanks de krimp in de bouwsector. Door de Inspectie SZW wordt dit gezien als een indicatie dat een belangrijke verschuiving plaatsvindt, waarbij steeds meer opdrachtgevers gebruikmaken van gecertificeerde bedrijven.

Een ander positief signaal ziet Inspectie SZW bij de naleving van wet- en regelgeving inzake saneringen door gecertificeerde asbestbedrijven. Werden bij inspecties in 2012 nog bij 70% van de geïnspecteerde saneringslocaties overtredingen geconstateerd, in 2013 is dat percentage gedaald naar 61%.

Ondanks deze daling van het aantal overtredingen is de Inspectie SZW wel strenger gaan optreden. De zware handhavingsinstrumenten van boete en tijdelijke stillegging van het werk werden in 2011 in 26% van de gevallen ingezet, in 2012 was dit al gestegen tot 44% en in 2013 werd in maar liefst 52% van alle gevallen waarbij overtredingen werden geconstateerd, besloten tot het opleggen van een boete en/of tijdelijke stillegging van het werk.

Bron: Rijksoverheid

Contact
Mocht u naar aanleiding van het vorenstaande nog vragen hebben, neem dan contact op met Adriaan Norenburg van La Gro Advocaten via telefoonnummer 0348-418780 / 06-51322163 of e-mail anorenburg@lagrolaw.nl.