Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving

Wat we doen

Onze specialisaties

La Gro Geelkerken richt zich op de dagelijkse juridische dilemma’s van ondernemers, instanties en overheden. Stakeholders met tegenstrijdige belangen, arbeidsrelaties die onder spanning staan, leveringen en overeenkomsten waarover discussie ontstaat of uitbreidingsplannen die op grenzen stuiten: de advocaten van La Gro Geelkerken bieden een nieuw perspectief en laten wetten en regels in uw voordeel werken.

Bel of mail ons. Wij komen graag langs.

0172-503250
Meer contact

Advocaat Arbeidsrecht

Team Arbeidsrecht ondersteunt en ontzorgt bij al uw arbeidsrechtelijke vragen. Onze advocaten hebben veel ervaring met individuele ontslagtrajecten, reorganisaties, fusies en overnames. Wij geven advies bij de inrichting van individuele arbeidsovereenkomsten en bij vragen over uitkeringen, cao’s, pensioenen en arbeidsvoorwaarden. Als mediator kunnen wij voor u bemiddelen bij een arbeidsconflict. Ook op het gebied van medezeggenschap en ambtenarenrecht zijn wij uw vaste aanspreekpunt; snel, duidelijk en to the point.

Meer over advocaat arbeidsrecht

Asia Desk

Met meer dan 12 jaar ervaring zijn we één van de toonaangevende juridische Azië-experts in Nederland geworden. De leden van ons Azië-team geven juridisch en zakelijk advies aan Nederlandse bedrijven die zaken willen doen in Azië en Aziatische bedrijven die zaken willen doen in Europa. We adviseren regelmatig over de verkoop van producten, het opstellen van contracten, logistieke kwesties, de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, het opzetten van bedrijven en joint ventures, fusies en overnames, douane- en antidumpingzaken en het optreden in geschillen.

Meer over asia desk

Advocaat Ondernemingsrecht

Of u nu een ervaren ondernemer of een starter bent, onze advocaten Ondernemingsrecht ondersteunen u met gespecialiseerde kennis en ervaring. Als sparringpartner adviseren wij de ondernemer, aandeelhouders en bestuurders.

Over bevoegdheden en aansprakelijkheid, over de juiste rechtsvorm bij herstructurering of bij het aangaan van samenwerkingsverbanden, zoals joint ventures. We begeleiden overnames, fusies en dragen bij aan een passende invulling van corporate governance. Ook adviseren en procederen wij bij vragen rond insolventie, financiering en zekerheden.

Meer over advocaat ondernemingsrecht

Advocaat Aanbestedingsrecht

Aanbestedingen dienen veelal te verlopen langs strikte procedures. Bij La Gro Geelkerken hebben wij een omvangrijke aanbestedingspraktijk en veel ervaring rond alle aanbestedingsthema’s.

Wanneer bent u verplicht om een opdracht aan te besteden en wanneer kunt u daarop een uitzondering maken? Hoe zit het met publiek-publieke en publiek-private samenwerking en één-op-één gunning? En wat als u meent dat er een onjuiste gunning heeft plaatsgevonden? Hoe kunt u dan protest aantekenen? De advocaten Aanbestedingsrecht kunnen al deze vragen beantwoorden.

Meer over advocaat aanbestedingsrecht

Advocaat Vastgoed

In de bouw zijn veel verschillende partijen actief met soms uiteenlopende belangen. Tot onze klantenkring behoren vele bouwbedrijven, ontwikkelaars, architecten en toeleveranciers.

Onze advocaten Vastgoed staan hen bij met een deskundig advies, bijvoorbeeld over algemene voorwaarden, contract- en samenwerkingsvormen en bouwarbitrages. Vastgoedondernemers kunnen bij ons terecht met al hun vragen over koop en verkoop, huur en verhuur, erfpacht en pacht en over appartementsrechten en aanneming van werk.

Meer over advocaat vastgoed

Overheid

De advocaten van het team Overheid van La Gro Geelkerken verlenen al jarenlang juridische bijstand aan gemeenten en andere overheden. Overheidsorganen hebben te maken met verschillende uitdagingen. Van milieurechtelijke zaken, toezicht en handhaving, ondermijningsvraagstukken rondom de Opiumwet, arbeidsrechtelijke geschillen tot de Omgevingswet. Bovendien behelst de ontwikkeling van ruimtelijke projecten vaak een ingewikkeld en soms ook langdurig samenspel tussen private en publieke partijen. Voor de totstandkoming van bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk, bedrijventerrein of sportpark moeten ontwikkelaars en overheden met elkaar samenwerken. Ons team treedt op als huisadvocaat voor de overheid bij trajecten als aanbestedingen, bestemmingsplannen, exploitatieplannen, omgevingsvergunningen, verwervingen, onteigeningen en grondbeleid.

Meer over overheid

Advocaat Reisrecht

Of u nu reisagent of touroperator bent: alle reisondernemingen hebben te maken met een woud aan regels. Nederlandse én Europese, zoals de Richtlijn Pakketreizen, wet op de reisovereenkomst, DBC-Verordening, Code Reisaanbiedingen en ANVR Reis- en Boekingsvoorwaarden. Om deze complexe regelgeving het hoofd te bieden, werken onze advocaten Reisrecht - waar nodig - in multidisciplinaire teams samen.

Meer over advocaat reisrecht

Advocaat Commerciële contracten en commercial litigation

Ons team van specialisten houdt zich bezig met het opstellen van en adviseren over commerciële contracten. Van begin tot eind. Dus wij adviseren al in de precontractuele fase, stellen het contract op en geven ook advies over het beëindigen van overeenkomsten. Een goed contract opstellen is niet eenvoudig. Een contract komt immers alleen uit de lade als er problemen zijn; dan moet u er wat aan hebben. Ons team heeft advocaten met landelijke bekendheid, internationale ervaring, diepgaande kennis en vele vlieguren in de rechtszaal. Van problemen voorkomen tot bijstand in de rechtszaal: wij zijn er voor u.

Meer over advocaat commerciële contracten en commercial litigation

Advocaat Mededinging en staatssteun

Bedrijven mogen geen afspraken met elkaar maken die de concurrentie kunnen beperken. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Europese Commissie zien streng toe op een correcte naleving van deze mededingingsregels. Daarom helpen onze gespeciliseerde advocaten van het team Mededing en staatssteun u graag om binnen de grenzen van het mededingingsrecht te blijven, bijvoorbeeld bij franchise- en distributieovereenkomsten, fusies, overnames en de oprichting van joint ventures

Meer over advocaat mededinging en staatssteun

Advocaat Insolventie, financiering & zekerheden

Onze specialisten van het team Herstructurering, financiering en zekerheden denken graag vooruit in goede tijden, maar ook in slechte tijden. Zij staan u bij wanneer u een onderneming start of de bestaande onderneming uitbreidt en financiering nodig hebt. Daarbij is altijd ook aandacht voor mogelijke slechte tijden. Want juist dan is het van belang dat zaken goed geregeld zijn. Onze specialisten zijn met hun ervaring als curator en insolventierechtadvocaat uw partner.

Meer over advocaat insolventie, financiering & zekerheden

Advocaat Intellectuele Eigendom & ICT

Wanneer u als ondernemer investeert in uw diensten en producten, dan wilt u hun eigenheid ook beschermen. Ons team Intellectuele Eigendom & ICT bevat specialisten op het gebied van auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, modellenrecht, domeinnamen, gestolen bedrijfsgegevens en namaakproducten. Zij helpen u ook om de door u ontwikkelde software te beschermen, bijvoorbeeld door het sluiten van een SaaS-overeenkomst of een ander softwarecontract.

Meer over advocaat intellectuele eigendom & ict

Privacy & gegevensbescherming

Het belang van het privacyrecht neemt hand over hand toe. Niet alleen door technische ontwikkelingen, maar ook door regelgeving die wordt aangescherpt en die maakt dat compliance op dit terrein een serieus aandachtspunt behoort te zijn voor iedere organisatie van enige omvang.

De eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de boetes die de Autoriteit Persoonsgegevens kan opleggen springen uiteraard direct in het oog. Inmiddels is er ook een e-Privacy Verordening in voorbereiding.

Meer over privacy & gegevensbescherming

Advocaat Familierecht

U en uw partner hebben besloten of overwegen om uit elkaar te gaan. Dit is vaak een moeilijke beslissing. U heeft allerlei vragen: Wie gaat waar wonen? Hoe wordt het vermogen waaronder ondernemingsvermogen verdeeld? Heeft u of uw partner recht op alimentatie? En hoe zit het eigenlijk met het pensioen? Hoe wordt de zorg voor de kinderen geregeld? Dit zijn allemaal begrijpelijke vragen. Bij de beantwoording van deze en andere vragen heeft u een betrokken deskundige nodig die u kan bijstaan en adviseren. Onze advocaten tevens mediators helpen u verder. Ook op het gebied van het erfrecht staan wij voor u klaar.

Meer over advocaat familierecht