Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving

Advocaat Arbeidsrecht

Team Arbeidsrecht ondersteunt en ontzorgt bij al uw arbeidsrechtelijke vragen. Onze advocaten hebben veel ervaring met individuele ontslagtrajecten, reorganisaties, fusies en overnames. Wij geven advies bij de inrichting van individuele arbeidsovereenkomsten en bij vragen over uitkeringen, cao’s, pensioenen en arbeidsvoorwaarden. Als mediator kunnen wij voor u bemiddelen bij een arbeidsconflict. Ook op het gebied van medezeggenschap en ambtenarenrecht zijn wij uw vaste aanspreekpunt; snel, duidelijk en to the point.

Timing is juist in het arbeidsrecht belangrijk. Wij ondersteunen u graag op de achtergrond en treden op de voorgrond zodra dat moet. Uiteraard kunt u ook in de rechtszaal op onze expertise rekenen, maar liever lossen we potentiële conflicten al in een eerder stadium op.

Om proactief uw organisatie met onze arbeidsrechtelijke kennis te versterken zodat u beter in staat bent om arbeidsrechtelijke dilemma’s zelf aan te pakken, organiseren wij regelmatig in- en externe kennissessies en workshops. Wij evalueren gezamenlijk onze inzet zodat het lerend effect binnen uw organisatie wordt vergroot. Natuurlijk ondersteunen wij u ook met nieuwsbrieven en wijzen wij u proactief op ontwikkelingen in de wetgeving en rechtspraak die voor u van belang zijn.

Wij delen graag onze kennis met u. Zodat ook ú uw juridische kennis kunt verdiepen. Daarom bieden wij onze white papers Medezeggenschap en Ontslagrecht gratis aan. In de white paper worden veel gestelde vragen uitvoerig behandeld.

Podcast

Arbeidsrecht advocaten Annemiek Varkevisser en Gerard Zuidgeest bespreken iedere 2 weken een actueel arbeidsrechtelijk onderwerp in ongeveer 20 minuten. De podcast is bedoeld voor HR-professionals en iedereen die geïnteresseerd is in het actuele arbeidsrecht.


 

Neem contact op met

mr. drs. G.B.M. (Gerard) Zuidgeest

Sectiehoofd Arbeidsrecht

0172-503235 / 06-48352847

Actueel

2 december 2021 | Actueel

Geen zelfreflectie = verstoorde arbeidsrelatie?

In een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden speelde het volgende. De werknemer is een aantal keer overgeplaatst naar een andere afdeling of team. De aanleiding daarvoor waren altijd de samenwerkingsproblemen met de leidinggevende of collega’s. Na de zoveelste mislukte overplaatsing volgt een niet succesvol mediationtraject. De werknemer slaat het aanbod voor coaching af. De werknemer meent namelijk dat niet hijzelf, maar zijn collega’s of leidinggevende het probleem zijn.

Lees meer

“Het heeft geen zin om vooral te wijzen op moeilijkheden, die kent de werkgever ook wel. Het gaat er alleen maar om het probleem op te lossen.”

Gerard Zuidgeest, Sectiehoofd Arbeidsrecht
Onze advocaten

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

1
Medezeggenschap
- Slechts een kleine minderheid van mijn medewerkers wil een OR, moet toch een OR worden opgericht?
- Hoeveel tijd moet ik mijn medewerkers geven als ze in de OR komen?
- Hoe zorg ik dat de structuur van de medezeggenschap aansluit bij de structuur van de groep?
- Lees het antwoord op veel gestelde vragen over medezeggenschap in ons gratis white paper.
White paper Medezeggenschap
2
CAO
- Hoe te handelen in een cao-loos tijdperk?
- Vallen wij wel onder een cao?
- Is het verstandig om een incorporatiebeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst?
3
Reorganisatie
- Het afspiegelingsbeginsel pakt niet goed uit. Wat zijn mijn mogelijkheden?
- Reorganiseren terwijl er meer winst wordt gemaakt? Kan dat wel?
- Hoever reikt de herplaatsingsplicht?
4
Ontslagrecht
- Is het onder de WWZ nog wel verstandig om ontslag op staande voet te geven?
- Ben ik verplicht om de transitievergoeding te betalen/ontvangen?
- Wat is nu het spoorboekje bij disfunctioneren?
- Veel voorkomende vragen over ontslagrecht worden behandeld in onze gratis white paper Ontslagrecht.
White paper Ontslagrecht
5
Ziekte/arbeidsongeschiktheid
- Kan ik wachten op de invoering van de nieuwe regeling rond de betaling van de transitievergoeding na 2 jaar ziekte of is het beter nu tot de beëindiging te komen?
- Er geldt bij ons geen cao maar in het verleden werd altijd 100% doorbetaald bij ziekte. Is dat nu een recht geworden?
- Mijn medewerker is ziek. Kan ik niet toch tot ontslag komen?
6
Werkgeversaansprakelijkheid
- Moet ik een bedrijfsongeval altijd melden bij de inspectie?
- De werknemer is zelf ook onvoorzichtig geweest; ben ik toch geheel aansprakelijk voor de schade?
- Ik kan nadere veiligheidsmaatregelen nemen na een bedrijfsongeval; is dat verstandig?
7
Statutair directeur
- In hoeverre bestaan er mogelijkheden om de statutaire bestuurder langer voor bepaalde tijd in dienst te houden?
- Wat houdt het adviesrecht voor de statutair directeuren en overige bestuurders bij ontslag in?
- Hoe wordt de bestuurder van de stichting ontslagen?
8
Ambtenarenrecht
- Het wetsvoorstel Normalisering Rechtspositie ambtenaren is aangenomen. Wat betekent dit?
- Kan een tijdelijke aanstelling tussentijds worden beëindigd?
- Heeft een interne sollicitant voorrang?
- Hoe kan ik een lange wachtgeldperiode voorkomen?
9
Mediation
- ben ik verplicht om aan mediation mee te werken?
- hoe gaat mediation in zijn werk?
- betekent mediation altijd een exit voor de werknemer?