Interessant voor u

Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
Bezig met zoeken...

Erfenis

Als een naaste komt te overlijden, is de eerste professional waar u bij terecht kunt vaak de notaris. Deze kan bijvoorbeeld het testament toelichten, u helpen een keuze te maken tussen (beneficiair) aanvaarden of verwerpen en een verklaring voor erfrecht opstellen. Wanneer heeft u een advocaat nodig? Kort gezegd als er ruzie ontstaat of er van alles mis is.

Bel of mail ons. Wij komen graag langs.

0172-503250
Meer contact

Als er van alles mis is

Helaas gebeurt het regelmatig dat mensen al tijdens het leven geld gebruiken van degene die komt te overlijden. Of dat iemand net voor het overlijden het testament laat aanpassen. Dat zijn allemaal signalen dat er mogelijk iets mis is. Wij kunnen dan met u de mogelijkheden bekijken.

Onze advocaten werken ook in erfrechtzaken samen met notarissen, accountants en fiscalisten. Zodat u, als het nodig is, verzekerd bent van de juiste expertise.

Als er ruzie ontstaat

Bij het afwikkelen van een erfenis kan een gebrek aan communicatie en informatie meer dan eens tot spanningen binnen de familie leiden. Doordat er vaker sprake is van stiefouders, stiefkinderen of halfbroers- en zussen zijn familierelaties complexer en ontstaan er conflicten. Als er ruzie ontstaat over de erfenis dan komt er vaak een punt dat de notaris u niet verder kan helpen. Bijvoorbeeld als er een executeur is en deze niet doet wat hij of zij moet doen, dan wel beslissingen neemt waarvan u zich afvraagt of dat wel mag. Soms lukt het niet om de erfenis te verdelen. Dan kan het nodig zijn om de rechter te vragen om de erfenis te verdelen. Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Vereffenen

Als u de erfenis beneficiair heeft aanvaard, dan is het meestal nodig om de erfenis te ‘vereffenen’. Dat moeten de erfgenamen samen doen. Soms is het nodig om een vereffenaar te laten benoemen door de rechtbank, daarvoor hebt u een advocaat nodig. Vereffenen betekent dat eerst alle schulden van de overledene betaald moeten worden.

Erfgenaam / onterfd / executeur / bewindvoerder / vereffenaar

In het erfrecht kunnen mensen verschillende rollen hebben zoals erfenaam en executeur of erfgenaam en vereffenaar. Ook kan het zijn dat u onterfd bent. Kinderen hebben wel een speciale positie in het erfrecht. Zo hebben zij altijd recht op een bepaald deel van de erfenis van hun ouders (legitieme portie). Het maakt daarvoor niet uit hoe de relatie van de kinderen met de ouders is. Als kinderen akkoord gaan met hun onterving, krijgen zij niets uit de erfenis.

Deze verschillende rollen hebben hun eigen spelregels en het is belangrijk dat u zich daar goed over laat informeren.

Testament

U kunt tot op zekere hoogte zelf bepalen wat er met uw nalatenschap gebeurt na overlijden. Dit doet u in een testament dat u door een notaris laat maken. Hierin kunt u ook vastleggen wie er voor de kinderen gaat zorgen als beide ouders overlijden (voogdij). Als u ongehuwd samenwoont en ook geen geregistreerd partnerschap of notariële samenlevingsovereenkomst heeft, erft u volgens de wet niet van elkaar. Wilt u dit wel, dan kunt u dit regelen door een testament op te stellen. In uw testament kunt u een verblijvingsbeding opnemen. Dat zorgt ervoor dat gemeenschappelijke bezittingen na overlijden van een partner niet worden verdeeld, maar dat de andere partner hiervan gebruik mag blijven maken. Eerst na het overleden van de langstlevende partner kunnen ook deze bezittingen worden verdeeld onder de erfgenamen.

Als er geen testament is

Als er geen testament is gemaakt, geldt sinds 2003 voor echtgenoten met kinderen de wettelijke verdeling. Bij de wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner de erfenis. Het erfdeel van de kinderen wordt omgerekend in geld. Zij krijgen dit bedrag pas als beide ouders zijn overleden.
De wettelijke verdeling geldt ook als degene die is overleden is hertrouwd. Dat leidt in veel gevallen tot ingewikkelde situaties waarbij vaak advies van een advocaat nodig is.