Interessant voor u

Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
Bezig met zoeken...

Kinderen

Jaarlijks krijgen zo’n 70.000 kinderen in Nederland te maken met een scheiding. Het is belangrijk dat uw kinderen de juiste aandacht krijgen tijdens het scheidingsproces. Ook indien er geen sprake is van een scheiding, kunt u vragen hebben over de kinderen. Bijvoorbeeld over gezag, erkenning, adoptie en naamswijziging.

Bel of mail ons. Wij komen graag langs.

0172-503250
Meer contact

Ouderschapsplan

Als u uit elkaar gaat en kinderen heeft, wordt een ouderschapsplan gemaakt. Daarin maken de ouders afspraken over de kinderen in de periode tijdens en na hun scheiding. Het is wettelijk verplicht om in een ouderschapsplan op te nemen:

• zorg- en contactregeling
• hoe u elkaar informeert of met elkaar beslissingen neemt over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze
• de kosten van de verzorging en opvoeding

Daarnaast kunnen meer afspraken worden opgenomen, bijvoorbeeld over de opvoeding of bepaalde regels (bedtijden, huiswerk). Een praktijkvoorbeeld van een ouderschapsplan vind u via de onderstaande link.

Praktijkvoorbeeld ouderschapsplan

Adoptie

Er is een verschil tussen adoptie van een kind uit het buitenland en adoptie van een kind uit Nederland. Voor adoptie geldt een aantal wettelijke voorwaarden. Bij interlandelijke adoptie worden bovendien ook door het land van herkomst vaak strenge eisen gesteld aan de adoptieouders.

Adoptie van een kind uit Nederland komt vaak voor in de vorm van eenouderadoptie (ofwel stiefouderadoptie). Het gaat dan om het adopteren van het kind van de eigen partner. Lange tijd was adoptie de enige mogelijkheid voor duo-moeders om ook de meemoeder ouder te laten zijn van het kind. Sinds 1 april 2014 kan de meemoeder het kind erkennen. Adoptie is overigens nog steeds mogelijk.

Gezag en erkenning

Bij de geboorte van een kind krijgt de moeder bijna altijd automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, krijgt de vader ook automatisch het gezag. Dit is niet zo als de ouders samenwonen zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap.

De ouders kunnen dan samen het gezag aanvragen bij de rechtbank. Hiervoor heeft u geen advocaat nodig. U kunt dat met formulier voor gezamenlijk gezag aanvragen. Na een scheiding blijven de ouders het gezamenlijk gezag uitoefenen over hun kinderen.

Erkenning is iets anders dan gezag. Indien u niet getrouwd bent en een kind krijgt, kan de vader het kind erkennen, waarna hij juridisch ouder is van het (ongeboren) kind.

Formulier gezamenlijk gezag

Naamswijziging

De achternaam van een minderjarig kind (jonger dan 18 jaar) mag uitsluitend in bepaalde situaties en onder strenge voorwaarden worden veranderd. Alleen degenen die het ouderlijk gezag hebben mogen een gezamenlijk verzoek tot naamswijziging voor een kind indienen.

Na een scheiding kan een kind de naam krijgen van de ouder die het kind verzorgt en opvoedt. Als de partner met wie u uw kind opvoedt en verzorgt niet de ouder is, kan het kind de naam van uw partner krijgen. Als het kind wordt verzorgd en opgevoed door een pleegouder of verzorger, kan het de naam van de pleegouder of verzorger krijgen. Er geldt dan wel een bepaalde ‘verplichte verzorgingstermijn’.