Interessant voor u

Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
Bezig met zoeken...

Mediation

Onder deskundige begeleiding van een van onze scheidingsmediators komt u samen in een aantal gesprekken tot goede afspraken over de gevolgen van de scheiding. U staat in mediation niet tegenover elkaar, u zoekt onder leiding van de mediator samen actief naar oplossingen. U kunt ook bij ons terecht als u behoefte hebt aan een partijdige adviseur op de achtergrond bij een mediation.

Bel of mail ons. Wij komen graag langs.

0172-503250
Meer contact

Wat is mediation

Een mediator is een onafhankelijke bemiddelaar die u in een aantal gesprekken helpt om samen tot een oplossing te komen. In tegenstelling tot een advocaat is de mediator onpartijdig en neemt hij geen standpunt in. Een mediator neemt geen beslissingen. Kiest u voor mediation, dan betekent dit dat u actief meewerkt aan het vinden van een oplossing.
Zeker indien er kinderen zijn, is het van groot belang dat u ook na de scheiding een goede relatie als ouders met elkaar heeft. Daarvoor dient de partnerrelatie goed te worden afgesloten. Zonder een goed einde, geen goed begin.
Meestal is de mediation na enkele bijeenkomsten afgerond. Dat betekent dat mediation vaak goedkoper is dan een procedure bij de rechter. Door mediation kunt u ook al lopende procedures in één keer oplossen. Mediation is dus vaak goedkoper en sneller dan procederen!

Nazorg

Na afronding van de mediation wordt na een jaar een gratis evaluatiegesprek aangeboden om te bespreken of en zo ja welke punten van de in mediation gemaakte afspraken aanpassing behoeven.

Gecertificeerd mediator

Onze familierechtadvocaten zijn gecertificeerd mediator (MfN) en zijn aangesloten bij de Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators.

Hoe verloopt een scheidingsmediation?

Voordat de mediation van start gaat, ondertekenen de partijen en de mediator de mediationovereenkomst (zie onderstaande link). De mediation bestaat uit een aantal gezamenlijke gesprekken, waarvan de scheidingsmediator een schriftelijk verslag opstelt. Tijdens de mediation wordt u door de mediator begeleid en geadviseerd over de gevolgen van de echtscheiding. Alle relevante onderwerpen komen tijdens de mediationgesprekken aan bod. Naast de juridische aspecten van de scheiding is er ook aandacht voor de emotionele gevolgen van de scheiding en andere praktische zaken. Indien u kinderen heeft, kunnen onze scheidingsmediators een gesprek met de kinderen hebben over hun wensen. Zo voelen de kinderen zich gehoord tijdens het scheidingsproces.

Nadat deze afspraken in goed onderling overleg tot stand komen, worden deze vastgelegd in een scheidingsconvenant. Nadat beide partijen dit scheidingsconvenant hebben ondertekend dient de mediator namens beide partijen een gemeenschappelijk verzoek bij de rechtbank in, waarbij wordt verzocht de echtscheiding uit te spreken en de inhoud van het scheidingsconvenant op te nemen in de echtscheidingsbeschikking. U hoeft daarvoor niet naar de rechtbank.

Omdat onze mediators ook advocaat zijn, kunnen zij partijen goed voorlichten over de kansen en risico’s van de verschillende opties die besproken worden. En de mediator regelt alles van A tot Z. Omdat wij advocaat mediators zijn, kunnen wij ook voor u de echtscheiding bij de rechtbank regelen en heeft u daar dus geen aparte advocaat voor nodig.

Mediationovereenkomst

Kosten mediation

Wij werken op basis van een uurtarief, maar kunnen ook een vaste pakketprijs met u afspreken. Naast de kosten van de mediator dienen nog de administratiekosten bij de rechtbank en de uittrekselkosten te worden voldaan.

Sommige particuliere rechtsbijstandsverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) de kosten met betrekking tot scheidingsmediation. Indien u zelf een rechtsbijstandsverzekering heeft, kunt u hiernaar bij de verzekeraar informeren.

Is uw (gezamenlijk) inkomen beperkt, dan komt u mogelijk in aanmerking voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar www.rechtsbijstand.nl. Bij ons kantoor is geen scheidingsmediation op basis van gefinancierde rechtsbijstand mogelijk.