Interessant voor u

Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
Bezig met zoeken...

Ondernemer

Een scheiding heeft niet alleen gevolgen voor uw persoonlijke leven, maar ook in uw zakelijke leven. Onze advocaten begrijpen dat uw onderneming belangrijk voor u is en dat u uw onderneming ook na de scheiding goed wilt laten draaien. Wij hebben oog voor uw bijzondere positie als scheidende ondernemer en denken vooruit

Als ondernemer die gaat scheiden vraagt u zich af wat er met uw onderneming gaat gebeuren. Dit hangt van vele factoren af. Bent u in algehele gemeenschap van goederen getrouwd, dan valt uw onderneming (of uw aandeel daarin) in de gemeenschap. Bent u na 1 januari 2018 getrouwd? Dan kan dit anders zijn. Bent u op huwelijkse voorwaarden gehuwd, dan hangt de verdeling af van de gemaakte afspraken. Ook is de rechtsvorm van uw onderneming van belang.

Bij een scheiding zal de waardering van uw onderneming op enig moment aan de orde komen. Er zijn diverse mogelijkheden om de waarde van de onderneming of de waarde van de aandelen te bepalen. Wij werken nauw samen met diverse deskundigen die daarvoor door ons kunnen worden ingeschakeld.

Voor de berekening van kinder- en/of partneralimentatie is van belang wat de winst uit onderneming is en welke geldstromen, ontvangsten en uitgaven er zijn. Ook wordt gekeken of u zichzelf als DGA een redelijk salaris uitkeert.

Ten slotte is veelal pensioen in eigen beheer in de onderneming opgebouwd. Dit aspect verdient bijzondere aandacht bij de scheidende ondernemer.

Bel of mail ons. Wij komen graag langs.

0172-503250
Meer contact

Alimentatie behoefte en daadkracht

Als alimentatie aan de orde komt dient eerst bekeken te worden of en zo ja hoeveel de behoefte van de kinderen en/of de ex-partner is waar alimentatie voor moet worden betaald. De hoogte van die behoefte is mede afhankelijk van de hoogte van het gezinsinkomen toen het gezin nog bij elkaar was. In dat kader dient het inkomen van beide partijen te worden berekend. Er wordt dus gekeken naar het verleden.

Als de behoeftebedragen eenmaal zijn vastgesteld dient vervolgens berekend te worden in hoeverre de alimentatieplichtige ondernemer draagkracht heeft om alimentatie te betalen. Dan gaat het dus om de toekomst. De behoefte en de draagkracht worden op verschillende manieren berekend, doch zijn wel beide op het inkomen gebaseerd.

Het inkomen van een ondernemer is vrijwel altijd onzeker, varieert en is afhankelijk van meerdere factoren.

Bovendien wordt het inkomen van een zzp-er, een ondernemer met een eenmanszaak of met een vof weer op een andere manier vastgesteld dan het inkomen van een ondernemer met een BV.

Daarom is het vaststellen van het inkomen van een ondernemer maatwerk.

Wij kunnen u helpen

Het berekenen van alimentatie indien de alimentatieplichtige en/of de alimentatieontvanger een ondernemer is, vraagt specifieke kennis en ervaring. Onze familierechtadvocaten en mediators beschikken over die kennis en ervaring en over de meest inzichtelijke rekenprogramma's. Daarnaast zijn er op ons kantoor ook advocaten die gespecialiseerd zijn in het ondernemingsrecht. Mochten wij in uw zaak ergens tegen aan lopen dan is het dus heel eenvoudig om de benodigde expertise in te schakelen. Wij zullen zoveel mogelijk met uw eigen accountant of boekhouder samenwerken maar hebben zo nodig een groot netwerk van accountants en fiscalisten die wij u kunnen aanbevelen.

U bent bij ons welkom voor een gratis kennismakingsgesprek.

Vaststellen inkomen zzp'er, ondernemer met eenmanszaak of ondernemer met een vof

Het inkomen van een dergelijke ondernemer wordt berekend op het gemiddelde van de in de afgelopen jaren behaalde winst uit de onderneming of van diens winstaandeel. Daarbij wordt ook gekeken wat de privé-opnamen van de ondernemer in die jaren uit het bedrijf zijn geweest. Het is echter goed mogelijk dat de bedrijfsresultaten van de achterliggende periode niet maatgevend zijn voor de toekomst. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er een crisis in de branche is, de ondernemer met ziekte te kampen heeft, of er een te grote oninbare debiteurenstand is. In dat geval zal de ondernemer dat moeten aantonen.

Voor het vaststellen van het inkomen van de ondernemer is in ieder geval nodig:

• de commerciële jaarrekening van de BV van de laatste 3 jaren;
• de laatste 3 loonstroken van de DGA;
• de aangifte IB van de DGA van de laatste 3 jaren met de opgelegde aanslagen;
• inzicht in de operationele-,investerings-en financieringskasstromen van de BV;
• verloop van de rekening-courantverhouding tussen DGA en de BV;
• statuten van de BV;
• door een accountant onderbouwde winst/verlies verwachting.