Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
Bezig met zoeken...

Overheid

De ontwikkeling van ruimtelijke projecten behelst vaak een ingewikkeld en soms ook langdurig samenspel tussen private en publieke partijen. Voor de totstandkoming van bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk, bedrijventerrein of sportpark, moeten ontwikkelaars en overheden met elkaar samenwerken. Het team Overheid van La Gro Geelkerken treedt – als huisadvocaat - voor een groot aantal gemeenten in de Randstad op. Er wordt proactief meegedacht bij trajecten rond bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, milieueisen en het verrekenen van de grondkosten.

Binnen het forse team Overheid wordt gewerkt met verschillende subspecialismen. Zo kunnen de klanten profiteren van specialistische kennis en ervaring. De vaste contactpersoon stelt – in overleg met u en zo nodig met inschakeling van advocaten van andere teams - steeds het meest deskundige team samen om een project snel en vakkundig te kunnen aanpakken. Zo kunnen uiteenlopende vraagstukken over bijvoorbeeld onteigening, staatssteun en exploitatieovereenkomsten worden opgelost.

Gevolgen van COVID-19 voor uw organisatie

Heeft u vragen over maatregelen en juridische gevolgen met betrekken tot de corona-uitbraak? Praktische informatie en belangrijke updates leest u via 'Maatregelen voor ondernemers en overheden tijdens de coronacrisis'.

 

Neem contact op met

mr. J.J. (Hans) Turenhout

Sectiehoofd Overheid

071-5163620 / 06-10924138

Actueel

25 maart 2020 | Actueel

Overheidsaansprakelijkheid bij termijnoverschrijding als gevolg van de coronacrisis

Wanneer beslistermijnen niet (kunnen) worden opgeschort, kan het zijn dat een besluit wordt genomen nadat de daarvoor geldende wettelijke beslistermijn is verstreken. Het is niet uitgesloten dat overheden aansprakelijk zullen worden gesteld door partijen die menen dat zij schade hebben geleden als gevolg van deze te late besluitvorming. Overheden doen er daarom goed aan om, ook in tijden van corona, bewust te zijn van hoe het zit met aansprakelijkheid bij overschrijding van wettelijke beslistermijnen.

Lees meer
6 april 2020 | Workshop

Webinar Financieringsmogelijkheden in tijden van crisis

Veel bedrijven, groot en klein, komen als gevolg van de coronacrisis vroeg of laat in liquiditeitsproblemen. Tijdens ons Webinar van aanstaande maandag zullen experts van Maasdael Corporate Finance en La Gro Geelkerken bespreken welke mogelijkheden er zijn om deze moeilijke tijden succesvol door te komen en krijgt u de ruimte uw vragen te stellen aan de specialisten.

Lees meer

“Als overheidsadvocaat is kennis van zaken niet voldoende. Je moet gevoel hebben voor politiek en bestuur.”

Hans Turenhout, Sectiehoofd Overheid
Onze advocaten

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

1
Gebiedsontwikkeling
- Welke manier van samenwerken met de verschillende partijen kies ik?
- Hoe ziet een goede overeenkomst tussen overheid en ontwikkelaar eruit?
- Wanneer kan tot onteigening van gronden worden overgegaan?
- Wanneer is sprake van staatsteun bij grondverkoop en gebiedsontwikkeling?
2
Omgevingsrecht
- Welke planologische procedure kan het beste gevolgd worden?
- Hoe zit het met geluid, risicocontouren, luchtkwaliteit, flora en fauna?
3
Overheidsaansprakelijkheid
- Wie is er aansprakelijk voor welke schade?
- In welke situaties moet planschade of nadeelcompensatie betaald worden door de overheid?
- Kunnen deze kosten op een ontwikkelaar worden verhaald?
- Hoe stel ik de overheid aansprakelijk en hoe voer ik een procedure?
4
Sociaal domein
- Welke taken in het sociaal domein moet een gemeente oppakken?
- Hoe kan een gemeente met andere overheden samenwerken?
- Hoe kunnen private initiatieven worden gefaciliteerd door de overheid?