Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving

Overheid

De advocaten van het team Overheid van La Gro Geelkerken verlenen al jarenlang juridische bijstand aan gemeenten en andere overheden. Overheidsorganen hebben te maken met verschillende uitdagingen. Van milieurechtelijke zaken, toezicht en handhaving, ondermijningsvraagstukken rondom de Opiumwet, arbeidsrechtelijke geschillen tot de Omgevingswet. Bovendien behelst de ontwikkeling van ruimtelijke projecten vaak een ingewikkeld en soms ook langdurig samenspel tussen private en publieke partijen. Voor de totstandkoming van bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk, bedrijventerrein of sportpark moeten ontwikkelaars en overheden met elkaar samenwerken. Ons team treedt op als huisadvocaat voor de overheid bij trajecten als aanbestedingen, bestemmingsplannen, exploitatieplannen, omgevingsvergunningen, verwervingen, onteigeningen en grondbeleid.

Onze aanpak

Binnen het team Overheid werken ruim 20 advocaten met ieder hun eigen specialisme. Kenmerkend voor onze advocaten is de grote hoeveelheid kennis en ervaring met en het gevoel voor politiek/ bestuurlijke verhoudingen. Wij zijn in staat om buiten de bestaande kaders te denken en praktische oplossingen aan te dragen. Door de verschillende subspecialismen binnen het team kunnen wij u snel en goed van specialistisch advies voorzien en u adequaat bijstaan in een juridische procedure of onderhandeling.

We investeren in een langdurig en duurzaam samenwerkingsverband met onze cliënten. Onze advocaten treden, soms al tientallen jaren, op als huisadvocaat voor ruim 20 overheidsorganen. U krijgt een vast contactpersoon binnen ons team die het meest deskundige team samenstelt om een project snel en vakkundig aan te pakken.

 

Neem contact op met

mr. J.J. (Hans) Turenhout

Sectiehoofd Overheid

071-5163620 / 06-10924138

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

1
Gebiedsontwikkeling
2
Overheidsaansprakelijkheid
3
Omgevingsrecht
4
Openbare orde en veiligheid
5
Sociaal domein
6
Toezicht en handhaving
7
Subsidies
8
Openbaarheid van bestuur
9
Privacyrecht
Wij werken ondermeer samen met
Recente zaken
1
Ondermijningsvraagstukken
Bijvoorbeeld handhaving in het kader van artikel 13b Opiumwet, opstellen van en adviseren over noodbevelen en gebiedsverboden
2
Vraagstukken rondom gegevensverwerking
Onder meer inzageverzoeken en binnengemeentelijke gegevensdeling
3
Totstandkoming van overeenkomsten met de overheid
Onder andere kostenverhaal-, grondexploitatie- en ontwikkelingsovereenkomsten
4
Ondersteuning bij de ontwikkeling van ruimtelijke projecten
Zoals bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, overeenkomsten
5
Bijstand bij complexe handhavingszaken
Specialisten in arbeidsrechtelijke geschillen, staatssteun- en aanbestedingsregels en huurrechtelijke geschillen

Actueel

2 september 2021 | Actueel

Schaarse marktkraamvergunningen in Nijmegen

In dit blogbericht signaleren we een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over toepassing van de Dienstenrichtlijn en schaarse vergunningen.

Lees meer
30 november 2021 | Workshop

Kennissessie 'Kunstmatige intelligentie: kansen en gevaren’

De opkomst van Kunstmatige Intelligentie (KI) is niet te stuiten en brengt ongekende transformaties teweeg in bijna alle denkbare industrieën en sectoren. Wat betekent dit voor uw organisatie en hoe bereidt u zich hierop voor? Hierover én over de juridische kant van kunstmatige intelligentie, gaan we het op 30 november met u hebben.

Lees meer

“Als overheidsadvocaat is kennis van zaken niet voldoende. Je moet gevoel hebben voor politiek en bestuur.”

Hans Turenhout, Sectiehoofd Overheid
Onze advocaten