Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving

Overheid

De advocaten van het team Overheid van La Gro Geelkerken verlenen al jarenlang juridische bijstand aan gemeenten en andere overheden. Overheidsorganen hebben te maken met verschillende uitdagingen. Van milieurechtelijke zaken, toezicht en handhaving, ondermijningsvraagstukken rondom de Opiumwet, arbeidsrechtelijke geschillen tot de Omgevingswet. Bovendien behelst de ontwikkeling van ruimtelijke projecten vaak een ingewikkeld en soms ook langdurig samenspel tussen private en publieke partijen. Voor de totstandkoming van bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk, bedrijventerrein of sportpark moeten ontwikkelaars en overheden met elkaar samenwerken. Ons team treedt op als huisadvocaat voor de overheid bij trajecten als aanbestedingen, bestemmingsplannen, exploitatieplannen, omgevingsvergunningen, verwervingen, onteigeningen en grondbeleid.

Onze aanpak

Binnen het team Overheid werken ruim 20 advocaten met ieder hun eigen specialisme. Kenmerkend voor onze advocaten is de grote hoeveelheid kennis en ervaring met en het gevoel voor politiek/ bestuurlijke verhoudingen. Wij zijn in staat om buiten de bestaande kaders te denken en praktische oplossingen aan te dragen. Door de verschillende subspecialismen binnen het team kunnen wij u snel en goed van specialistisch advies voorzien en u adequaat bijstaan in een juridische procedure of onderhandeling.

We investeren in een langdurig en duurzaam samenwerkingsverband met onze cliƫnten. Onze advocaten treden, soms al tientallen jaren, op als huisadvocaat voor ruim 20 overheidsorganen. U krijgt een vast contactpersoon binnen ons team die het meest deskundige team samenstelt om een project snel en vakkundig aan te pakken.

Gevolgen van COVID-19 voor uw organisatie

Heeft u vragen over maatregelen en juridische gevolgen met betrekken tot de corona-uitbraak? Praktische informatie en belangrijke updates leest u via 'Maatregelen voor ondernemers en overheden tijdens de coronacrisis'.

 

Neem contact op met

mr. J.J. (Hans) Turenhout

Sectiehoofd Overheid

071-5163620 / 06-10924138

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

1
Gebiedsontwikkeling
2
Overheidsaansprakelijkheid
3
Omgevingsrecht
4
Openbare orde en veiligheid
5
Sociaal domein
6
Toezicht en handhaving
7
Subsidies
8
Openbaarheid van bestuur
9
Privacyrecht
Wij werken ondermeer samen met
Recente zaken
1
Ondermijningsvraagstukken
Bijvoorbeeld handhaving in het kader van artikel 13b Opiumwet, opstellen van en adviseren over noodbevelen en gebiedsverboden
2
Vraagstukken rondom gegevensverwerking
Onder meer inzageverzoeken en binnengemeentelijke gegevensdeling
3
Totstandkoming van overeenkomsten met de overheid
Onder andere kostenverhaal-, grondexploitatie- en ontwikkelingsovereenkomsten
4
Ondersteuning bij de ontwikkeling van ruimtelijke projecten
Zoals bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, overeenkomsten
5
Bijstand bij complexe handhavingszaken
Specialisten in arbeidsrechtelijke geschillen, staatssteun- en aanbestedingsregels en huurrechtelijke geschillen

Actueel

15 april 2021 | Actueel

Vacature advocaat-stagiair Bestuursrecht

De sectie Bestuursrecht van La Gro Geelkerken Advocaten in Leiden groeit en zoekt twee startende juristen met interesse in het (ruimtelijk) bestuursrecht. Je start als juridisch medewerker en als de samenwerking wederzijds goed bevalt, dan kun je na een half jaar doorgroeien naar de functie van advocaat-stagiair. Wij verwachten ook dat je deze ambitie hebt.

Lees meer
20 mei 2021 | Workshop

Webinar Actualiteiten Bouwrecht

Op donderdag 20 mei organiseert La Gro Geelkerken advocaten een webinar Bouwrecht. Tijdens dit webinar bespreken onze gespecialiseerde advocaten de actualiteiten op het gebied van Bouwcontractenrecht. Daarnaast bespreken we de stand van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Deze wet gaat naar verwachting vanaf januari 2022 stapsgewijs in. Er is tijdens het webinar ook ruim de tijd om vragen te stellen.

Lees meer

“Als overheidsadvocaat is kennis van zaken niet voldoende. Je moet gevoel hebben voor politiek en bestuur.”

Hans Turenhout, Sectiehoofd Overheid
Onze advocaten