Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
Bezig met zoeken...

Overheid

De ontwikkeling van ruimtelijke projecten behelst vaak een ingewikkeld en soms ook langdurig samenspel tussen private en publieke partijen. Voor de totstandkoming van bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk, bedrijventerrein of sportpark, moeten ontwikkelaars en overheden met elkaar samenwerken. Het team Overheid van La Gro Geelkerken treedt – als huisadvocaat - voor een groot aantal gemeenten in de Randstad op. Er wordt proactief meegedacht bij trajecten rond bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, milieueisen en het verrekenen van de grondkosten.

Binnen het forse team Overheid wordt gewerkt met verschillende subspecialismen. Zo kunnen de klanten profiteren van specialistische kennis en ervaring. De vaste contactpersoon stelt – in overleg met u en zo nodig met inschakeling van advocaten van andere teams - steeds het meest deskundige team samen om een project snel en vakkundig te kunnen aanpakken. Zo kunnen uiteenlopende vraagstukken over bijvoorbeeld onteigening, staatssteun en exploitatieovereenkomsten worden opgelost.

 

Neem contact op met

mr. J.J. (Hans) Turenhout

Sectiehoofd Overheid

071-5163620 / 06-10924138

Actueel

18 december 2019 | Actueel

Een jaar naar school voor 100 meisjes

La Gro Geelkerken stuurt deze kerst samen met Cordaid 100 meisjes een jaar naar school. Ons kantoor en alle medewerkers steunen het werk van Cordaid om meer meisjes in Afrika naar school te krijgen. Cordaid werkt in Afrika aan beter onderwijs voor miljoenen kinderen, met extra aandacht voor meisjes.

Lees meer

“Als overheidsadvocaat is kennis van zaken niet voldoende. Je moet gevoel hebben voor politiek en bestuur.”

Hans Turenhout, Sectiehoofd Overheid
Onze advocaten

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

1
Gebiedsontwikkeling
- Welke manier van samenwerken met de verschillende partijen kies ik?
- Hoe ziet een goede overeenkomst tussen overheid en ontwikkelaar eruit?
- Wanneer kan tot onteigening van gronden worden overgegaan?
- Wanneer is sprake van staatsteun bij grondverkoop en gebiedsontwikkeling?
2
Omgevingsrecht
- Welke planologische procedure kan het beste gevolgd worden?
- Hoe zit het met geluid, risicocontouren, luchtkwaliteit, flora en fauna?
3
Overheidsaansprakelijkheid
- Wie is er aansprakelijk voor welke schade?
- In welke situaties moet planschade of nadeelcompensatie betaald worden door de overheid?
- Kunnen deze kosten op een ontwikkelaar worden verhaald?
- Hoe stel ik de overheid aansprakelijk en hoe voer ik een procedure?
4
Sociaal domein
- Welke taken in het sociaal domein moet een gemeente oppakken?
- Hoe kan een gemeente met andere overheden samenwerken?
- Hoe kunnen private initiatieven worden gefaciliteerd door de overheid?